ATM Kira İlanı

14.06.2024


ATM cihazı yerleri, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile kiraya verilecektir.

BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

MADDE 1-İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan 9 adet ATM cihazı yerleri, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile kiraya verilecektir.

MADDE 2-İhaleye ilişkin şartname bedeli 1.000,00 TL olup Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanlar şartnameyi satın almak zorundadır. Her ATM cihazı yeri için ayrı şartname alınacaktır.

MADDE 3-İhale Belediye Başkanlık Makamında (İhale Komisyonu) 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile yapılacaktır.

MADDE 4-Kiraya verilecek ATM cihazı yerleri:

 

Sıra No

Alan No

Cinsi-Niteliği

Adresi

Muhammen Kira Bedeli (Aylık) TL

Geçici Teminat (TL)

Kira Süresi

 

İhale Tarihi

İhale Saati

Şartname Bedeli

İhale Türü

1

1 Nolu Alan

ATM YERİ 5,25 m2

KIZILIRMAK MAH. PAZAR OTOPARKI ÖNÜ

12.500,00

5.625,00

15 Ay

02.07.2024

10:00

1.000,00

Açık Teklif

2

2 Nolu Alan

ATM YERİ 5,25 m2

KIZILIRMAK MAH. PAZAR OTOPARKI ÖNÜ

12.500,00

5.625,00

15 Ay

02.07.2024

10:05

1.000,00

Açık Teklif

3

5 Nolu Alan

ATM YERİ 5,25 m2

KIZILIRMAK MAH. PAZAR OTOPARKI ÖNÜ

12.500,00

5.625,00

15 Ay

02.07.2024

10:10

1.000,00

Açık Teklif

4

1 Nolu Alan

ATM YERİ 5,25 m2

KEMALPAŞA MAH.

PAZAR YERİ ÖNÜ

10.000,00

10.800,00

36 Ay

02.07.2024

10:15

1.000,00

Açık Teklif

5

2 Nolu Alan

ATM YERİ 5,25 m2

KEMALPAŞA MAH.

PAZAR YERİ ÖNÜ

10.000,00

10.800,00

36 Ay

02.07.2024

10:20

1.000,00

Açık Teklif

6

3 Nolu Alan

ATM YERİ 5,25 m2

KEMALPAŞA MAH.

PAZAR YERİ ÖNÜ

10.000,00

10.800,00

36 Ay

02.07.2024

10:25

1.000,00

Açık Teklif

7

4 Nolu Alan

ATM YERİ 5,25 m2

KEMALPAŞA MAH.

PAZAR YERİ ÖNÜ

10.000,00

10.800,00

36 Ay

02.07.2024

10:30

1.000,00

Açık Teklif

8

5 Nolu Alan

ATM YERİ 5,25 m2

KEMALPAŞA MAH.

PAZAR YERİ ÖNÜ

10.000,00

10.800,00

36 Ay

02.07.2024

10:35

1.000,00

Açık Teklif

9

6 Nolu Alan

ATM YERİ 5,25 m2

KEMALPAŞA MAH.

PAZAR YERİ ÖNÜ

10.000,00

10.800,00

36 Ay

02.07.2024

10:40

1.000,00

Açık Teklif

 

MADDE 5-İhaleye katılabilmek için;

a)Kanuni ikametgah sahibi olmak,

b)Tebligat için adres göstermek,

c)Gerçek kişilerde Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Tüzel kişilerde ise Oda Sicil kaydı ile imza sirküleri,

d)Geçici teminatını Belediye veznesine yatırdığına dair makbuz veya teminat olarak kabul edilen değerlerden, banka teminat mektubu, Devlet tahvili vb.

e)İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel (şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkili) kişilerin sabıkasız olduğuna dair (ihalelere katılmaktan yasaklanmamış olmak)  ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı ay içinde alınmış adli sicil kaydı,

f)Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noterce düzenlenmiş vekaletname olması,

g)Her sayfası ayrı ayrı imzalı idareden alınmış şartname ve şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

h)Belediyemizden alacakları borcu yoktur yazısı.

i)İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Bankayı ihalede temsil eden/edenlere ait Yetki Belgelerden biri (Genel Müdürlük atama kararı, imza sirküleri ya da Tic. Sicil Yetki Belgesi)

j)İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış İhaleye katılacak ve pey sürecek kişiye ait yetki yazısı. (Banka antetli kağıdına)

k)İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış İhaleye katılacak personelin Noter onaylı imza beyannamesi. Bankanın kanuni adresini belirten adres beyanı. (Banka antetli kağıdına)

MADDE 6-İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek ihale dosyasını, Büyükcami Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No: 1 adresinde bulunan Bafra Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne en geç 01.07.2024 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar teslim etmeleri gerekir.

 

Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

 

İhalenin Yapılacağı Yer: Bafra Belediye Başkanlığı Başkanlık Toplantı Salonu

İhale Tarih ve Saati: 02 Temmuz 2024 Salı Günü 10.00’da başlayacak ve tüm ATM cihaz yerlerinin ihalesi tamamlanıncaya kadar devam edecektir. (Bir ihale bitmeden diğerine geçilmeyecektir.)

Evrakları Sunma Tarih ve Saati: 01 Temmuz 2024 Pazartesi Günü 17.00’a kadar

 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup,

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

 

Okunma Sayısı : 197

Resimler

Dosyalar

  • ATM Kira İlanı