Kira İhale İlanı

07.06.2024


İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait taşımazlar; 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi gereğince açık teklif (artırma) usulü ile kiraya verilecektir.

BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

MADDE 1-İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait taşımazlar; 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi gereğince açık teklif (artırma) usulü ile kiraya verilecektir.

MADDE 2-Kiraya verilecek taşınmazlar ile ilgili şartnameler Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanlar şartnameyi satın almak zorundadır. Her taşınmaz için ayrı şartname alınacaktır.

            MADDE 3-İhale Belediye Başkanlık Makamında (İhale Komisyonu) 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi gereğince açık teklif (artırma) usulü ile yapılacaktır.

MADDE 4-Kiraya verilecek taşınmazlar:

Sıra No

G.Menkul Kodu

Cinsi – Niteliği

Adres

Aylık Tahmini Kira Bedeli (KDV Hariç TL)

Geçici Teminat (TL)

Kira Süresi

(Ay)

İhale Tarihi

İhale Saati

Şartname Bedeli

(TL)

1

93

İŞYERİ

TABAKHANE MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO:39

2.000,00

2.160,00

36

28.06.2024

09:00

1.000,00

2

99

İŞYERİ

KIZILIRMAK MAHALLESİ CORDANOĞLU SOKAK NO:17/M

2.000,00

2.160,00

36

28.06.2024

09:05

1.000,00

3

94

İŞYERİ

KIZILIRMAK MAHALLESİ CORDANOĞLU SOKAK NO:17/J

2.000,00

2.160,00

36

28.06.2024

09:10

1.000,00

4

109

İŞYERİ

KIZILIRMAK MAHALLESİ AHMET ÇAVUŞ SOKAK NO:44/A

1.000,00

1.080,00

36

28.06.2024

09:15

1.000,00

5

97

İŞYERİ

KIZILIRMAK MAHALLESİ CORDANOĞLU SOKAK NO:17/I

2.000,00

2.160,00

36

28.06.2024

09:20

1.000,00

6

98

İŞYERİ

KIZILIRMAK MAHALLESİ CORDANOĞLU SOKAK NO:17/K

2.000,00

2.160,00

36

28.06.2024

09:25

1.000,00

7

108

İŞYERİ

KIZILIRMAK MAHALLESİ CORDANOĞLU SOKAK NO:17/L

2.000,00

2.160,00

36

28.06.2024

09:30

1.000,00

8

2011

İŞ YERİ

KIZILIRMAK MAHALLESİ CORDANOĞLU SOKAK NO:17/A

2.000,00

2.160,00

36

28.06.2024

09:35

1.000,00

9

2012

İŞ YERİ

KIZILIRMAK MAHALLESİ CORDANOĞLU SOKAK NO:17/B

2.000,00

2.160,00

36

28.06.2024

09:40

1.000,00

10

2013

İŞ YERİ

KIZILIRMAK MAHALLESİ CORDANOĞLU SOKAK NO:17/C

2.000,00

2.160,00

36

28.06.2024

09:45

1.000,00

11

2014

İŞ YERİ

KIZILIRMAK MAHALLESİ CORDANOĞLU SOKAK NO:17/D

2.000,00

2.160,00

36

28.06.2024

09:50

1.000,00

12

2015

İŞ YERİ

KIZILIRMAK MAHALLESİ CORDANOĞLU SOKAK NO:17/E

2.000,00

2.160,00

36

28.06.2024

09:55

1.000,00

13

2016

İŞ YERİ

KIZILIRMAK MAHALLESİ CORDANOĞLU SOKAK NO:17/F

2.000,00

2.160,00

36

28.06.2024

10:00

1.000,00

14

2017

İŞ YERİ

KIZILIRMAK MAHALLESİ CORDANOĞLU SOKAK NO:17/G

2.000,00

2.160,00

36

28.06.2024

10:05

1.000,00

15

2018

İŞ YERİ

KIZILIRMAK MAHALLESİ CORDANOĞLU SOKAK NO:17/H

2.000,00

2.160,00

36

28.06.2024

10:10

1.000,00

16

1469

İŞYERİ

DOĞANCA MAH. ŞEHİT MEHMET BOŞNAK BULV. NO: 1/B

800,00

870,00

36

28.06.2024

10:15

1.000,00

17

1444

İŞYERİ

DOĞANCA MAH.ESKİ BELEDİYE CAD.NO:4

900,00

980,00

36

28.06.2024

10:20

1.000,00

18

1476

KONUT

DOĞANCA MAH.ŞEHİT MEHMET BOŞNAK BULVARI NO: 1/2

700,00

760,00

36

28.06.2024

10:25

1.000,00

19

1474

İŞYERİ

DOĞANCA MAHALLESİ ESKİ BELEDİYE CADDESİ NO:1/C

750,00

810,00

36

28.06.2024

10:30

1.000,00

20

119

DÜĞÜN SALONU

HACINABİ MAHALLESİ TÜTÜN MAĞAZALARI 5.SOKAK

7.500,00

8.100,00

36

28.06.2024

10:35

1.000,00

MADDE 5-İhaleye katılabilmek için;

a)Kanuni ikametgah sahibi olmak,

b)Tebligat için adres göstermek,

c)Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Tüzel kişilerde ise Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunulacak kişilerin Tüzel kişiliği tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve vekâletnameyi vermeleri,

d)2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ve buna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve ihale yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak,

            e)Geçici teminatını Belediye veznesine yatırdığına dair makbuz veya teminat olarak kabul edilen değerlerden, banka teminat mektubu, Devlet tahvili vb.

f)İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel (şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkili) kişilerin sabıkasız olduğuna dair (ihalelere katılmaktan yasaklanmamış olmak)  ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı ay içinde alınmış adli sicil kaydı,

g)Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noterce düzenlenmiş vekaletname olması,

            h)Her sayfası ayrı ayrı imzalı idareden alınmış şartname ve şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

i)Belediyemizden alacakları borcu yoktur yazısı.

 

MADDE 6- İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek ihale dosyasını, Büyükcami Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No: 1 adresinde bulunan Bafra Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne en geç 27.06.2024 Perşembe günü saat 17:00’a kadar teslim etmeleri gerekir.

Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

 

İhalenin Yapılacağı Yer       : Bafra Belediye Başkanlığı Başkanlık Toplantı Salonu

İhale Tarih ve Saati              : 28 Haziran 2024 Cuma Günü 09.00’da başlayacak ve tüm taşınmazların ihalesi tamamlanıncaya kadar devam edecektir. (Bir ihale bitmeden diğerine geçilmeyecektir.)

Evrakları Sunma

Tarih ve Saati                       : 27 Haziran 2024 Perşembe Günü 17.00’a kadar

 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

Okunma Sayısı : 243

Resimler