Taşınmaz İhale İlanı

07.10.2022


İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait taşımazlar; 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi gereğince açık teklif (artırma) usulü ile kiraya verilecektir.

BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

MADDE 1-İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait taşımazlar; 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi gereğince açık teklif (artırma) usulü ile kiraya verilecektir.

MADDE 2-Kiraya verilecek taşınmazlar ile ilgili şartnameler Belediye’miz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir veya 250,00 TL bedelle temin edilebilir.

MADDE 3-İhale Belediye Başkanlık Makamında (İhale Komisyonu) 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi gereğince açık teklif (artırma) usulü ile yapılacaktır.

Sıra No

G.Menkul Kodu

Cinsi – Niteliği

Adres

Aylık Tahmini Kira Bedeli (TL)

(KDV Hariç)

Geçici Teminat (TL)

Kira Süresi

(Ay)

İhale Tarihi

İhale Saati

Şartname Bedeli

(TL)

1

2

İŞ YERİ

İshaklı Mahallesi Molla Osman Sokak No:39

350,00 TL

380,00 TL

36

25.10.2022

10:00

250,00 TL

2

3

İŞ YERİ

Hacınabi Mahallesi Tekel Caddesi No:52/C

450,00 TL

490,00 TL

36

25.10.2022

10:10

250,00 TL

3

16

İŞ YERİ

Emirefendi Mahallesi Cemiyet 4. Sokak No:1

425,00 TL

460,00 TL

36

25.10.2022

10:20

250,00 TL

4

19

İŞ YERİ

Hacınabi Mahallesi Yaşardoğu Caddesi No:4/A

1.300,00 TL

1.410,00 TL

36

25.10.2022

10:30

250,00 TL

5

43

İŞ YERİ

Hacınabi Mahallesi Çarşı Camii Vakıflar Sokak No:14

1.100,00 TL

1.190,00 TL

36

25.10.2022

10:40

250,00 TL

6

807

İŞ YERİ

Hacınabi Mahallesi Çarşı Camii Vakıflar Sokak No:14/2

1.100,00 TL

1.190,00 TL

36

25.10.2022

10:50

250,00 TL

7

2020

OTO YIKAMA

Kemalpaşa Mahallesi Hasan Aslan Caddesi No:2/1

900,00 TL

980,00 TL

36

25.10.2022

11:00

250,00 TL

MADDE 4-Kiraya verilecek taşınmazlar:

MADDE 5-İhaleye katılabilmek için;

a)Kanuni ikametgah sahibi olmak,

b)Tebligat için adres göstermek,

c)Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Tüzel kişilerde ise Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunulacak kişilerin Tüzel kişiliği tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve vekâletnameyi vermeleri,

d)2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ve buna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve ihale yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak,

e)Geçici teminatını Belediye veznesine yatırdığına dair makbuz veya teminat olarak kabul edilen değerlerden, banka teminat mektubu, Devlet tahvili vb.

f)İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel (şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkili) kişilerin sabıkasız olduğuna dair (ihalelere katılmaktan yasaklanmamış olmak)  ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı ay içinde alınmış adli sicil kaydı,

g)Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noterce düzenlenmiş vekaletname olması,

h)Her sayfası ayrı ayrı imzalı idareden alınmış şartname ve şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

i)Belediyemizden alacakları borcu yoktur yazısı.

MADDE 6- İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek ihale dosyasını, Büyükcami Mahallesi Cami Kebir Caddesi No: 1 adresinde bulunan Bafra Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne en geç 24.10.2022 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar teslim etmeleri gerekir.

Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

İhalenin Yapılacağı Yer  :Bafra Belediye Başkanlığı Alparslan Türkeş Parkı Toplantı Salonu

İhale Tarih ve Saati  :25 Ekim 2022 Salı Günü 10.00’da başlayacak ve tüm taşınmazların ihalesi tamamlanıncaya kadar devam edecektir.(Bir ihale bitmeden diğerine geçilmeyecektir.)

Evrakları Sunma Tarih ve Saati :24 Ekim 2022 Pazartesi Günü 17.00’a kadar

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

Okunma Sayısı : 2190

Resimler