KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE SAMSUN İL EYLEM PLANI (2022-2025)

29.03.2022


KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE SAMSUN İL EYLEM PLANI (2022-2025)

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE SAMSUN İL EYLEM PLANI (2022-2025)

 

"Şiddete sıfır tolerans" ilkesiyle kadına yönelik her türlü şiddeti önleme amacı taşıyan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Samsun İl Eylem Planı" ile yeni dönemin yol haritası belirlendi.


Kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğu inancıyla ve sıfır tolerans ilkesiyle yürütülen çalışmalarda bir çerçeve sunması ve çalışmalara dayanak oluşturması açısından Eylem Planları önemli bir yere sahiptir. Bu sebeple; 2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi’nin 11 inci maddesinde, “bütün kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteleri, sivil toplum kuruluşlarını, özel sektör ve yerel yönetimleri de kapsayacak eylem planı" hazırlanması faaliyetine yer verilmiştir. İlk Eylem Planı 2007 yılında hazırlanmış olup; 2007 yılından bu yana belirli dönemleri kapsayan eylem planları, o dönemin sorunları, ihtiyaçları ve yapılması gereken faaliyetleri çerçevesinde uygulanmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, sendikaların, uluslararası kuruluşların, üniversitelerin, medya temsilcilerinin katkı ve katılımıyla, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı, 30 Haziran 2021 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiş olup; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın himayelerinde 01 Temmuz 2021 tarihinde düzenlenen Tanıtım Toplantısı ile   kamuouyu ile paylaşılmıştır. 2021-2025 Dönemini kapsayan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı ilgili tüm Bakanlıklara iletilmiştir.  İlgili Plana, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün web sayfasında “Ulusal Eylem Planları” başlığından ulaşılabilmektedir. 

 

(http://www.aile.gov.tr/ksgm/ulusal-eylem-planlari/kadina-yonelik-siddetle-mucadele-iv-ulusal-eylem-plani-2021-2025/)


Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planının yerelde de uygulanmasının sağlanması, yerele özgü sorunların tespiti ve çözüm önerileri geliştirilmesi amacıyla 2022-2025 yıllarını kapsayacak Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Samsun İl Eylem Planı hazırlanmış; Samsun Valisi Sayın Doç. Dr. Zülkif DAĞLI tarafından imzalanarak yürürlüğe girmiş ve çalışmalara başlanmıştır.   İlgili Plana, Samsun Valiliği web sayfasında “Duyurular” başlığında 28/01/2022 tarihli duyurudan ulaşılabilmektedir. 


(http://www.samsun.gov.tr/kadina-yonelik-siddetle-mucadele-il-eylem-planlari-2022-2025)

Okunma Sayısı : 1736

Resimler