657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na Tabi Olarak istihdam edilmek üzere Mühendis,Şehir ve Bölge Plancısı, Mimar, Sosyal Hizmet Uzmanı, Memur, Tahsildar ve Zabıta Memuru Nihai Başarı Listesi ve İstenen Belgeler

29.12.2021


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na Tabi Olarak istihdam edilmek üzere Mühendis,Şehir ve Bölge Plancısı, Mimar, Sosyal Hizmet Uzmanı, Memur, Tahsildar ve Zabıta Memuru Nihai Başarı Listesi ve İstenen Belgeler

Adaylar aşağıda istenilen belgeleri en geç 17.01.2022 tarihi mesai bitimine kadar Bafra Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne (Büyükcami Mahallesi Cami-i Kebir Sokak No:1 Bafra/Samsun) şahsen teslim edeceklerdir.

 

SINAVI KAZANAN ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER

 • Başvuru Dilekçesi
 • Diploma aslı veya noter tasdikli örneği,
 • Nüfus Cüzdanı noter tasdikli örneği,
 • Zabıta memuru için "Sağlık Açısından Zabıta Memuru Olur" ibareli tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık raporu,
 • Diğer kadrolu ünvanlar için "Sağlık Açısından Memur Olur" ibareli tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık raporu,
 • 4 adet fotoğraf (Vesikalık/Biyometrik),
 • Adli Sicil Kaydı Belgesi (kamu çalışanları için),
 • Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,
 • KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı.

Not: Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 25. maddesinde yer alan “…… atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getirmeyen adayların atamaları yapılmaz.” hükmü gereğince belirtilen tarihe kadar evraklarını teslim etmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

 • 8.SIRA 2 KİŞİ MEMUR KADROSU İÇİN;

21.12.2021 tarihinde 2 adet Memur Kadrosu için yapılan sözlü sınav neticesinde; katılan adayların başarı puanlarının düşük olması ve başarılı sayılmaları için yetersiz bulunmaları sebebi ile herhangi bir atama söz konusu olmamıştır.

 • 1 KİŞİ MAKİNE MÜHENDİSİ KADROSU İÇİN

21.12.2021 tarihinde 1 adet Makine Mühendisi Kadrosu için yapılan sözlü sınav neticesinde; katılan adayların başarı puanlarının düşük olması ve başarılı sayılmaları için yetersiz bulunmaları sebebi ile herhangi bir atama söz konusu olmamıştır.

 • 1 KİŞİ SOSYAL HİZMET UZMANI KADROSU İÇİN

21.12.2021 tarihinde 1 adet Sosyal Hizmet Uzmanı Kadrosu için yapılan sözlü sınav neticesinde; katılan adayların başarı puanlarının düşük olması ve başarılı sayılmaları için yetersiz bulunmaları sebebi ile herhangi bir atama söz konusu olmamıştır.

 • 2 KİŞİ TAHSİLDAR KADROSU İÇİN

21.12.2021 tarihinde 2 adet Tahsildar Kadrosu için yapılan sözlü sınav neticesinde; katılan adaylardan 1 kişinin başarılı olması diğer adayların başarı puanlarının düşük olması ve başarılı sayılmaları için yetersiz bulunmaları sebebi ile 1 kişilik atama yapılmıştır.

 

İlan olunur.

 

Okunma Sayısı : 5980

Resimler