İhale İlanı

04.10.2021


İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait taşımazlar; 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi gereğince açık teklif (artırma) usulü ile kiraya verilecektir.

BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

MADDE 1-İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait taşımazlar; 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi gereğince açık teklif (artırma) usulü ile kiraya verilecektir.

 

MADDE 2-Kiraya verilecek taşınmazlar ile ilgili şartnameler Belediye’miz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir veya 250,00 TL bedelle temin edilebilir.

 

            MADDE 3-İhale Belediye Başkanlık Makamında (İhale Komisyonu) 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi gereğince açık teklif (artırma) usulü ile yapılacaktır.

 

MADDE 4-Kiraya verilecek taşınmazlar:

Sıra No

G.Menkul Kodu

Cinsi – Niteliği

Adres

Aylık Tahmini Kira Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

Kira Süresi

(Ay)

İhale Tarihi

İhale Saati

Şartname Bedeli

(TL)

1

23

OTOPARK

(İŞ YERİ)

Hacınabi Mah. Tekel Cad. No: 47

1.700,00 TL

(KDV DAHİL)

1.840,00 TL

36

14.10.2021

10.10

250,00 TL

2

45

KAFETERYA VE BAHÇESİ  (PARK)

İshaklı Mah. Yeni Hastane Sok. No: 9/B

3.400,00 TL (KDV DAHİL)

3.680,00 TL

36

14.10.2021

10.20

250,00 TL

3

52

KAFETERYA VE BAHÇESİ (PARK)

Fatih Mah. Fabrika Sok.No:1

4.250,00 TL (KDV DAHİL)

4.590,00 TL

36

14.10.2021

10.30

250,00 TL

4

47

KAFETERYA VE BAHÇESİ (PARK)

Tabakhane Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. No: 39

1.650,00 TL (KDV DAHİL)

1.790,00 TL

36

14.10.2021

10.40

250,00 TL

5

2011

İŞYERİ

Kızılırmak Mahallesi Cordanoğlu Sokak No:17/A

700,00 TL

610,00 TL

29

14.10.2021

10.50

250,00 TL

6

2012

İŞYERİ

Kızılırmak Mahallesi Cordanoğlu Sokak No:17/B

700,00 TL

610,00 TL

29

14.10.2021

11.10

250,00 TL

7

2013

İŞYERİ

Kızılırmak Mahallesi Cordanoğlu Sokak No:17/C

700,00 TL

610,00 TL

29

14.10.2021

11.30

250,00 TL

8

2014

İŞYERİ

Kızılırmak Mahallesi Cordanoğlu Sokak No:17/D

700,00 TL

610,00 TL

29

14.10.2021

11.50

250,00 TL

9

2015

İŞYERİ

Kızılırmak Mahallesi Cordanoğlu Sokak No:17/E

700,00 TL

610,00 TL

29

14.10.2021

12.10

250,00 TL

10

2016

İŞYERİ

Kızılırmak Mahallesi Cordanoğlu Sokak No:17/F

700,00 TL

610,00 TL

29

14.10.2021

12.30

250,00 TL

11

2017

İŞYERİ

Kızılırmak Mahallesi Cordanoğlu Sokak No:17/G

700,00 TL

610,00 TL

29

14.10.2021

12.50

250,00 TL

12

2018

İŞYERİ

Kızılırmak Mahallesi Cordanoğlu Sokak No:17/H

700,00 TL

610,00 TL

29

14.10.2021

13.10

250,00 TL

13

1470

İŞYERİ

Doğanca Mahallesi Eski Belediye Caddesi No:1/D

210,00 TL

230,00 TL

36

14.10.2021

13.30

250,00 TL

14

2019

ANTEN KULE DİREĞİ

(75 M²'LİK ALANDA 32 M²'LİK KULE DİREĞİ)

Mardar Mahallesi 280 Ada 1 Parsel

100,00 TL (KDV DAHİL)

110,00 TL

36

14.10.2021

13.40

250,00 TL

 

MADDE 5-İhaleye katılabilmek için;

a)Kanuni ikametgah sahibi olmak,

b)Tebligat için adres göstermek,

c)Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Tüzel kişilerde ise Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunulacak kişilerin Tüzel kişiliği tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve vekâletnameyi vermeleri,

d)2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ve buna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve ihale yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak,

            e)Geçici teminatını Belediye veznesine yatırdığına dair makbuz veya teminat olarak kabul edilen değerlerden, banka teminat mektubu, Devlet tahvili vb.

f)İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel (şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkili) kişilerin sabıkasız olduğuna dair (ihalelere katılmaktan yasaklanmamış olmak)  ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı ay içinde alınmış adli sicil kaydı,

g)Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noterce düzenlenmiş vekaletname olması,

            h)Her sayfası ayrı ayrı imzalı idareden alınmış şartname ve şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

i)Belediyemizden alacakları borcu yoktur yazısı.

            j)Kızılırmak Mahallesi Cordanoğlu Sokakta yer alan işyerleri için;

*Pazarcılar Esnaf Odasına veya Terziler Tuhafiyeciler ve Hazır Giyim Esnaf ve Sanatkarlar Odasına Kayıt olmak

 

MADDE 6- İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek ihale dosyasını, Büyükcami Mahallesi Cami Kebir Caddesi No: 1 adresinde bulunan Bafra Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne en geç 14.10.2021 Perşembe günü saat 09:30’a kadar teslim etmeleri gerekir.

Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

 

İhalenin Yapılacağı Yer                  :Bafra Belediye Başkanlığı

Alparslan Türkeş Parkı Toplantı Salonu

İhale Tarih ve Saati                          :14 Ekim 2021 Perşembe Günü 10.10’da başlayacak ve tüm taşınmazların ihalesi tamamlayıncaya kadar devam edecektir.

Evrakları Sunma Tarih ve Saati    :14 Ekim 2021 Perşembe Günü 09.30’a kadar

 

Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

            İlan olunur.

Okunma Sayısı : 4036

Resimler