Hayvanları Koruma Kanunu

02.08.2021


Bilindiği üzere 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 14.07.2021 tarihli ve 31541 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bafra Kaymakamlığı

Sayı:E-97930741-280.01..02-2126118

Konu: Tehlike Arz Eden Hayvanlar

 

Bilindiği üzere 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 14.07.2021 tarihli ve 31541 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu yeni düzenlemenin Geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre; Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio türlerini veya bunların melezlerin bahse konu Kanun yürürlüğe girinceye kadar sahiplenmiş olanlardan, Kanun Yürürlüğe girdiği tarihten (14.07.2021) itibaren altı aylık süre içinde hayvanlarını kısırlaştıran ve buna dair belgeyle birlikte Bakanlığa başvurarak kaydettirenler hakkında idari yaptırım hükümleri uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır. Yukarıda ismi zikredilen tehlike arz eden hayvanların kimliklendirilmesi ilişkin işlemler 26.02.2018 tarihli ve 30344 sayılı “Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik” kapsamında yapılacaktır. Bu doğrultuda 14.07.2021 tarihinden önce sahiplenilen Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio türleri veya bunların melezlerini sahiplerince veteriner fakültelerinde veya veteriner kliniklerinde kısırlaştırılarak, Tarım İl/İlçe Müdürlükleri veya veteriner kliniklerinde mikroçip uygulamasını müteakip hayvanın kısırlaştırıldığına dair belge ile birlikte Bakanlığımızın Ev Hayvanı Kayıt Sistemi (PETVET)’ne Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlükleri veya veteriner klinikleri tarafından kaydedilecektir.

Bu kapsamda, bahse konu hayvanların kayıt altına aldırmak üzere Kurumunuza başvuran vatandaşların yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda bilgilendirilmesi ve gereğinin yapılması hususunu arz ederim.

Okunma Sayısı : 2891

Resimler

Dosyalar