Çetinkaya Köprüsü

26.11.2020


Çetinkaya Köprüsü

Cumhuriyet tarihinin ilçemizdeki ilk ve büyük eserlerindendir. Kızılırmak üzerinde karşıdan karşıya geçiş 1937’den önceki devirlerde 650 m. uzunluğundaki ahşap bir köprü ile sağlanıyordu. Kalın kalaslar üzerine çok ilkel bir şekilde inşa edilen, kıyıları ince tahta korkulukla korunmaya çalışılmış köprü, üzerinden geçenler için gerçekten çok büyük bir tehlike arz ediyordu. Bunu gayet iyi bilen başta zamanın Belediye Başkanı Zihni Lokman Bey (1934-1938) olmak üzere diğer bazı ilgililer; yeni ve betonarme bir köprü yaptırabilmek için Ankara nezdinde teşebbüse geçtiler. Devamlı irtibat, müspet sonuç verdi. Ve zamanın Nafia (Ulaştırma) Bakanı Ali Çetinkaya yeni köprünün yapımı ile bizzat ilgilendi. Nihayet 1937 yılı Kasım ayının 4. günü köprü, büyük ve heyecanlı bir törenle hizmete açıldı. İsmi, zamanın Nafia Bakanına izafeten Ali Çetinkaya köprüsü oldu. Zamanın en güzel ve mükemmel eserlerinden olan Çetinkaya Köprüsü 7 kemerli olup, 250 m. uzunluğundadır.

 

[Çetinkaya Köprüsü, ilçe için sembolik değeri olan 1937 yılında yapılmış, erken Cumhuriyet dönemi yapılarındandır. 250 metre uzunluğundaki beton köprü 7 bölümlüdür. Kemer görünümlü her bir bölümde, düşeyde dokuzar adet taşıyıcısı olan ve 3 kiriş ile bağlanmış olan köprünün zemini beton parke taşıyla kaplanmıştır. Köprü ayakları düzgün kesme taş ile kaplanmıştır. Düğün konvoylarının geçtiği, anı değeri yüksek bir yapıdır.]

 

ÇETİNKAYA BRIDGE
It is the first and the least structure constructed in our town after the Republic was found. Before 1937, crossing Kızılırmak from one side to the other was possible only with the wooden bridge (650 m long) over the river. It was a very primitive one indeed, standing on massive catwalks, surrounded by thin wooden barriers and this was a huge danger for the people passing over it. Zihni Lokman Bey, the mayor of the time (1934-1938), who were aware of the danger, entered into constructing a new concrete bridge by forwarding the issue to the authorities in Ankara. Their efforts finally showed result. Minister of Transportation at the time, deceased Ali Çetinkaya personally dealt with the construction of the bridge. On November, the 4th, in 1937, the bridge was put into service with a big ceremony. The bridge took its name from the minister, Ali Çetinkaya. Çetinkaya bridge, one of the most beautiful and perfect bridges of the time, is 250 m long and has 7 arches.

 

[Çetinkaya Bridge, built in 1937, is one the early Republican era structures which has a symbolic value for the town. The concrete bridge has 250m length and composed of 7 pieces. Every arch looking piece has 9 vertical columns and the  floor of the bridge is covered with concrete paving stone.  During the marriage seremonies, passing the bridge on foot is an indispensable tradition for the couples.]

Okunma Sayısı : 18061

Dosyalar