Büyük Cami (Cami-i Kebîr)

26.11.2020


Büyük Cami (Cami-i Kebîr)

Bahçe içinde, tek katlı dikdörtgen planlı, bir sıra kesme taş, 3 sıra tuğla örgü duvarlı, kubbesi sivri (tura) çatılı olan yapı Osmanlı döneminde inşa edilmiştir. Çatı altında çift sıra kirpi saçak bulunmaktadır. Giriş kuzeydeki çift kanatlı ana kapı ile sağlanmaktadır. Üzerinde 2 kitabe ve aşı boyasıyla yapılmış süslemeler mevcuttur. Çatının iç kısmı geometrik motiflerle bezelidir. Batı cephesindeki bir kapıyla camiye geçilmektedir. Caminin pencereleri dikdörtgen şekilli ve sivri kemerli olup demir kafeslidir. Osmanlı döneminden kalma mezarların ve kitabeli taşların yer aldığı mezarlık bahçesinde bulunmaktadır. 09.09.1978 yılında yapı tarihi eser olarak tescillenmiştir.

 

There is no evidence regarding the building date of mosque. However it is believed that the temple was built in the Ottoman period with a single-storey rectangular plan. The entrance is provided by the double winged main gate in the west facade. The interior of the roof is decorated with geometric motifs.  The windows of the mosque built in rectangular plan. In 09.09.1978 the building was registered as a historical monument.

 

Bafra’nın en eski tarihi eserlerindendir. Evliya Çelebi’nin 300 yıl önceleri yazdığı meşhur SEYAHATNAME’sinde bahsettiği iki camiden birisidir, önceleri zamanın Bafra Beyi, İsfendiyaroğulları’na mensup EMİR MİRZA tarafından, merkezde toplanan halkın ibadetini ifa edebilmesi için ahşap olarak inşa edilmiştir. Bugünkü camiin ise, üzerindeki kitabede Rumi 1670 tarihin de Ayşe Hatun tarafından yapıldığı ifade edilmektedir. Ayşe Hatun ise, meşhur Osmanlı Devlet adamı Köprülü Mehmet Paşa’nın kızıdır.


Cami, Osmanlı mimarisinin özelliklerini taşımaktadır. Bitişiğindeki kabristanlıkta 100-150 yıl kadar önce ölmüş, meşhur âlimlerden bazılarının mezarları bulunmaktadır. Bulunduğu mahalleye ismini vermiştir.

 

BÜYÜK MOSQUE (CAMİ-İ KEBİR)
It is one of the most ancient historical buildings of Bafra. It is also one of the two mosques mentioned in Evliya Çelebi’s popular SEYAHATNAME (Travel Book) written 300 years ago. It was initially made constructed (wooden) by EMİR-MİRZA, the lord of Bafra at the time, who comes from Seljuk family (İsfendiyarogulları), in order to enable people pray at any time they want. However, it is written on the tablets that today’s version of the mosque was made constructed by Ayşe Hatun in rumi 1670. Ayşe Hatun is the daughter of Köprülü Mehmet Pasha, a popular politician of the Ottoman Empire period.


The mosque carries the characteristics of Ottoman architecture. There are some popular intellectuals of the time (100-150 years ago) who sleep in the cemetery found just next to the mosque. The mosque gives the name of the parish where it is located.

Okunma Sayısı : 12566

Resimler

Dosyalar