Kolay Turizm Merkezi, Asarkale, Kaya Mezarları ve Potern

26.11.2020


Kolay Turizm Merkezi, Asarkale, Kaya Mezarları ve Potern

Derbent Barajı’nın yapımıyla birlikte oluşan baraj gölü bir doğal güzellik meydana getirmiştir. Kızılırmak boyunca uzanan bu eşsiz güzelliği, hemen yanı başındaki Asarkale kaya mezarları tamamlamaktadır. Asarkale, Gizli geçitten yukarı çıkışı sağlayan merdivenleri ile etap etap sizi yukarıya çıkaran, dev bir kaya kütlesinin üzerine oturtulmuş bir yapıdır. Baraj gölünün iki yanında dik yarlara oyulmuş Kaya mezarları, Paflagonya, Akalan Şelaleleri insanda hayranlık uyandırmaktadır. Yol boyunca gelişimini sürdüren organik mısır tarlaları ekilidir. Bu bölgede dağların tepesinden baraj çevresine kadar her karış toprakta tarım yapılmaktadır.

 

Bazı alanların Turizm Merkezi ile Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak ilanı hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulması; Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 22.03.2011 tarihli ve 59756 sayılı yazısı üzerine, 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu'nun 3.maddesi ile 16.04.2004 tarihi ve 2004/7253 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile turizm Merkezlerini belirlenmesine ve ilanına ilişkin yönetmelik hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 26.04.2011 tarihi kararlaştırılmıştır.

 

Kolay, a region in Bafra,  announced as a Tourism Development and Protection area in 2011 due to its intact nature and historical sites such as Asarkale. Asarkale (Asar Castle) is located on a giant rock mass which can be reached through a secret pass by using inner  stairs.  Downside, there are two rock tombs syncronised with the landscape of the environment perfectly.

 

ASAR KALE
Bafra’ya bağlı Asar Mahallesi hudutları içinde kalmaktadır. Milâttan önce bin yılından sonra yapıldığı tahmin edilmektedir. Karadeniz Bölgesi’nin denize paralel dağlarını bölen Kızılırmak’ın solunda kalan bir tepe üzerine inşa edilmiştir. Kale bakımsızlıktan ve ilgisizlikten harabe haline geldiği halde, yine de birçok özelliğini kaybetmemiştir. Çok eski çağlarda kalenin en yüksek yerine yapılan sarnıç kuyusu, taştan oyulmuş şekliyle hâlâ durmaktadır. Kuzeydoğusundaki eski hapishane de bugün yine belirgin şekilde fark edilmektedir.


Kalenin iç kısmında da ilginç yerler vardır. Meselâ tamamen, oyulmuş bir taş içinde yer alan ve kapalı çarşı olduğu bazı hava deliklerinden tahmin edilen bir yer mevcuttur.
Diğer taraftan mahzenler, işkence odaları olduğu sanılan kısımlara da rastlanmıştır. Yakın senelerde taştan yapılmış yontma heykel bulunmuştur. Altınkaya Barajı yol inşaatı sırasında kalenin en yüksek yerine kadar çıkan, taşları yontmak suretiyle yapılmış bir de merdiven ortaya çıkarılmıştır ki, gerçekten görülmeye değerdir.

 

Ayrıca kalenin altında ve ilerisindeki kayalara gerek kaleyi, gerekse o zamanın ulaşım yolu olan Kızılırmak’ı kontrol etmek amacıyla yapılmış muharebe ve gözetleme odaları
vardır. Bunlar; yerden 10 m. kadar yükseklikte, kayayı oymak suretiyle yapılan bu odaların inşa düzeni aynıdır: Odaların önünde yontularak yapılmış taştan 4 tabii sütun, onun önünde bir balkon ve 80x80 ebatlı yontma kapı, arkasında penceresiz normal büyüklükte bir oda vardır. Görülmeye değer ve zamanına göre orijinal sanat abideleridir.

 

ASAR KALE (CASTLE)
It is located in Asar Village of Bafra. It is estimated that this castle was constructed after B.C. 1000. It is constructed over a hill, that crosses the parallel mountains of the Black Sea Region and that is situated in the left side of Kızılırmak. Although the castle has slowly become a ruin due to disrepair and neglect, it still protects many of its characteristics. For example, reservoir pit which was constructed at the highest point of the castle in old times is still there.


The old prison in the North east of the castle is also recognized. There are also interesting places in the inner side of the castle. For example, there is a place which is located within a sculpted stone and considered to be an indoor bazaar from some of its air holes. On the other hand, there are also some parts which are considered to be hypogeum and torture chambers. There is also one stone-cut sculpture which was recently found.


There is one stone-cut staircase found during the road construction of Altınkaya Dam and it is really worth to see. There are also watch and war rooms beyond the castle which were constructed to control Kızılırmak river, the shipping way of the time. These rooms are 10 meters-high and have 4 natural columns, a balcony and a stone-cut door (80x80) in the front and a normal size room in the back. They are all original artworks of the time and are worth to see.

Okunma Sayısı : 9270

Dosyalar