Bafra Arkeoloji ve Etnografya Müzesi

26.11.2020


Bafra Arkeoloji ve Etnografya Müzesi

Büyük Camii Mahallesi, Gazi Paşa Caddesi üzerinde yer alan tarihi bir yapıdır. 1858 yılında yapılan müze binası; bodrum üstüne iki katlıdır. Dış duvarlar yığma tuğla, iç duvarlar Bağdadidir. Binanın saçakları kasetlerle kaplı ve süslüdür. Müzenin alanı 2152 m²’dir.


Önceleri Yusuf Zade İsmail Bey isimli kişinin ev olarak kullandığı bu bina sonra uzun yıllar şehir kulübü, 1966 yılından itibaren ise Merkez Tarım Kredi Kooperatifi olarak hizmet vermiştir. 2002 yılında takas yoluyla Hazineye intikal etmiş ve Müze yapılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsis edilmiştir. Bilahare restorasyon çalışmaları ile bugünkü haline kavuşturulmuştur.


Bafra Müzesi; Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca 31.01.2007’de İl Müze Müdürlüğüne bağlı bir birim olarak yapılandırılmıştır. Zemin katı idari kısım, giriş katı Etnografya, birinci katı ise Arkeolojik eserler sergi salonudur.

Eski Şehir Kulübü olarak kullanılan 3 katllı binanın restorasyonu yapılarak hizmete açılmıştır. Bafra yöresinden elde edilen etnografik eserler ile İkiztepe kazısından çıkarılan arkeolojik eserlerle birlikte Bafra’nın geleneksel yaşam tarzı ve kültürünü yansıtacak canlandırmalar ile düzenlenen bir sergileme planı dahilinde hizmet vermektedir.

 

Tel: (+90-362) 542 77 13
Adres: Gazipaşa Mah. Gazipaşa Cd. No:11 Bafra/Samsun
Ziyarete açık saatleri: 08.00-17.00
Ziyarete açık günler: Müze pazartesi günleri hizmet vermemektedir, ücretsizdir.

 

Bafra Archeology and Ethnography Museum
Museum is a historical building that is located on BüyükCamii Parish, Gazi Paşa Street. It was constructed in 1858. It has two floors. Outdoor the walls are brick masonry, indoor they are plasterboard. It has a space of 2152 square meters.


The museum building was initially used as a house by Yusuf Zade İsmail Bey. Then it became the city club and had served as the Agricultural Credit Cooperative from 1966 to 2002. In 2002, it was inherited to treasury with Exchange system and then was given to the Ministry of Culture and Tourism to be used as museum. It was when the building was renovated and got the today’s look.


Bafra Museum was made a unit tied to City Museum Directorate by the Ministry of Culture and Tourism in 31.01.2007. Today, the first floor of the building is used as the administrative part and the first floor hosts the exhibition of archeological ruins.

 

Bafra Museum is located in the centre of the town. The etnographical artifacts from the Bafra region and the archaeological artifacts from the İkiztepe excavation serve as part of an exhibition plan with animations that reflect Bafra's traditional lifestyle and culture, in the museum.


The museum is open 6 days of the week from 08:00 to 17:00, closed on Mondays and it is free of charge.Tel: (+ 90-362) 542 77 13

Address: Gazipaşa Mah. Gazipaşa Cd. No: 11 Bafra / Samsun

Open hours to visit: 08.00-17.00

Open days to visit: The museum is not open on Mondays, it is free of charge.

Okunma Sayısı : 6537

Dosyalar