BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İHALE İLANI

20.11.2020


BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İHALE İLANI

 

MADDE 1- İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan, aşağıda niteliği belirtilen ve mülkiyetleri Belediyemize ait gayrimenkuller; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

 

MADDE 2- Satılacak Gayrimenkullerin:

14.12.2020 TARİHİNDE AÇIK TEKLİF ARTIRMA USULÜ İLE SATIŞI YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SIRA 

MAHALLE

ADA

PARSEL

NİTELİK

ARSA-ARAZİ

YÜZÖLÇÜMÜ

(M2)

[BAĞIMSIZ BÖLÜM YÜZÖLÇÜMÜ] [M2]

MUHAMMEN

SATIŞ

BEDELİ

(TL)

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

AKALAN

110

17

TARLA

1873,09

9.370,00

290,00

14.12.2020

10:00

2

ASMAÇAM

138

1

TARLA

2930,22

14.660,00

440,00

14.12.2020

10:10

3

ASMAÇAM

139

1

TARLA

3383,19

16.920,00

510,00

14.12.2020

10:20

4

BENGÜ

301

3

TARLA

1508,56

7.550,00

230,00

14.12.2020

10:30

5

BENGÜ

110

41

TARLA

4062,27

20.320,00

610,00

14.12.2020

10.45

6

ÇETİNKAYA

(TAPUDA MARDAR)

110

108

TARLA

1822,96

41.930,00

1.260,00

14.12.2020

11:00

7

ÇETİNKAYA

(TAPUDA MARDAR)

159

96

TARLA

4359,01

100.260,00

3.010,00

14.12.2020

11:15

8

ÇETİNKAYA

(TAPUDA MARDAR)

207

21

TARLA

7885,96

197.150,00

5.920,00

14.12.2020

11:30

9

ÇETİNKAYA

(TAPUDA MARDAR)

207

31

TARLA

15929,93

398.250,00

11.950,00

14.12.2020

11:45

10

ÇETİNKAYA

(TAPUDA MARDAR)

260

10

TARLA

210,67

4.850,00

150,00

14.12.2020

13:00

11

ÇETİNKAYA

(TAPUDA MARDAR)

275

1

TARLA

313,86

7.220,00

220,00

14.12.2020

13:15

12

ÇETİNKAYA

(TAPUDA MARDAR)

279

2

TARLA

518,84

11.940,00

360,00

14.12.2020

13:30

13

DARBOĞAZ

166

87

BAHÇE

845,16

8.460,00

260,00

14.12.2020

13:45

14

ELALAN

103

67

TARLA

1626,63

8.140,00

250,00

14.12.2020

14:00

15

ESENÇAY

102

315

TARLA

3334,38

16.680,00

510,00

14.12.2020

14:10

16

GÖKALAN

108

172

TARLA

976,33

4.890,00

150,00

14.12.2020

14:25

17

GÖKÇESU

125

26

TARLA

946,06

7.570,00

230,00

14.12.2020

14.35

18

KANLIGÜNEY

279

4

TARLA

5694,21

28.480,00

860,00

14.12.2020

14:50

19

KANLIGÜNEY

282

7

TARLA

958,44

4.800,00

150,00

14.12.2020

15:00

20

KOLAY

169

1

TARLA

9292,81

74.350,00

2.240,00

14.12.2020

15:10

21

KOLAY

169

2

TARLA

6453,31

51.630,00

1.550,00

14.12.2020

15:25

22

KUŞCULAR

0

530

TARLA

7340

124.780,00

3.750,00

14.12.2020

15:40

23

KUŞCULAR

144

13

TARLA

3557

71.140,00

2.140,00

14.12.2020

15:55

24

MEŞELİTÜRKMENLER

216

3

TARLA

1163,43

5.820,00

180,00

14.12.2020

16:10

25

YENİALAN

105

8

TARLA

5105,03

25.530,00

770,00

14.12.2020

16:20

15.12.2020 TARİHİNDE AÇIK TEKLİF ARTIRMA USULÜ İLE SATIŞI YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SIRA

MAHALLE

ADA

PARSEL

NİTELİK

ARSA-ARAZİ

YÜZÖLÇÜMÜ

(M2)

[BAĞIMSIZ BÖLÜM YÜZÖLÇÜMÜ] [M2]

MUHAMMEN

SATIŞ

BEDELİ

(TL)

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

26

FATİH

(TAPUDA BÜYÜKCAMİ)

1116

4

ARSA

393,39

98.350,00

2.960,00

15.12.2020

09:30

27

GAZİOSMANPAŞA

1081

5

AHŞAP EV

54,87

10.160,00

310,00

15.12.2020

10:00

28

KIZILIRMAK

236

2

KARGİR DÜKKAN

27

380.000,00

11.400,00

15.12.2020

10:30

29

HACINABİ

199

1

DEPO 4. BAĞIMSIZ BÖLÜM

6

20.000,00

600,00

15.12.2020

11:00

30

HACINABİ

199

1

DÜKKAN 5. BAĞIMSIZ BÖLÜM

6

50.000,00

1.500,00

15.12.2020

11:30

16.12.2020 TARİHİNDE AÇIK TEKLİF ARTIRMA USULÜ İLE SATIŞI YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SIRA

MAHALLE

ADA

PARSEL

NİTELİK

ARSA-ARAZİ

YÜZÖLÇÜMÜ

(M2)

[BAĞIMSIZ BÖLÜM YÜZÖLÇÜMÜ] [M2]

MUHAMMEN

SATIŞ

BEDELİ

(TL)

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

31

BAHÇELER

1235

7

ARSA

267,34

106.940,00

3.210,00

16.12.2020

09:30

32

BAHÇELER

1303

8

ARSA

319,96

127.990,00

3.840,00

16.12.2020

10:15

33

BAHÇELER

1303

1

ARSA

323,4

129.360,00

3.890,00

16.12.2020

11:00

34

GAZİPAŞA

(TAPUDA GAZİOSMANPAŞA)

706

2

ARSA

214,73

75.160,00

2.260,00

16.12.2020

13:00

35

İSHAKLI

(TAPUDA BAKIRPINAR)

267

24

ARSA

262,43

144.340,00

4.340,00

16.12.2020

13:45

36

İSHAKLI

(TAPUDA BAKIRPINAR)

189

10

ARSA

266,99

146.850,00

4.410,00

16.12.2020

14:30

37

İSHAKLI

(TAPUDA BAKIRPINAR)

187

10

ARSA

372,75

205.020,00

6.160,00

16.12.2020

15:15

38

İSHAKLI

(TAPUDA BAKIRPINAR)

1846

13

ARSA

866,18

563.020,00

16.900,00

16.12.2020

16:00

39

İSHAKLI

(TAPUDA BAKIRPINAR)

1849

9

ARSA

387,65

155.060,00

4.660,00

16.12.2020

16:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘dir.

 

MADDE 3 - Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 250.00 TL bedelle satın alınacaktır.

 

MADDE 4 - İhaleler Belediye Encümenince (İhale Komisyonunca) Belediye Encümen Toplantı Odasında 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif (artırma) usulü ile yapılacaktır.

 

MADDE 5 - İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek ihale dosyasını, Büyükcami Mahallesi Cami Kebir Caddesi No: 1 adresinde bulunan Bafra Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne en geç 14.12.2020 Pazartesi günü saat 09:30’a kadar teslim etmeleri gerekir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

 

MADDE 6- İhaleye Katılmak İsteyen İsteklilerden Aşağıdaki Şartlar Aranır:

 

a)Kanuni İkamet Sahibi olmaları,     

b)Tebligat için adres göstermeleri,

c)Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Tüzel kişilerde ise Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunulacak kişilerin Tüzel kişiliği tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve vekâletnameyi vermeleri,

d)2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ve buna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve ihale yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak,

e) Geçici teminatını Belediye veznesine yatırdığına dair makbuz,

Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler;

e-a) Tedavüldeki Türk Parası

e-b) Banka Teminat Mektubu (Limit içi)

e-c) Hazine dış ticaret müsteşarlığınca belirlenmiş teminat yerine geçen değerlerden Hazine Bonosu, Devlet Tahvili,

f)İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel (şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkili) kişilerin sabıkasız olduğuna dair (ihalelere katılmaktan yasaklanmamış olmak)  ilgili makamlardan ilan tarihinden sonra alınmış adli sicil kaydı,

g)Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noterce düzenlenmiş vekaletin olması,

h)Her sayfası ayrı ayrı imzalı idareden alınmış şartname ve şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

i)Belediyemizden alacakları borcu yoktur yazısı.

 

MADDE 7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

 

Okunma Sayısı : 9267

Resimler