İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan ve mülkiyeti Kira İhalesi

22.09.2020


İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait taşımazlar; 06.EKİM.2020 Salı Günü Saat 10.00’da 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 35/A maddesine göre Kapalı Teklif Usulü Artırma ile kiraya verilecektir.

BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

MADDE 1-İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait taşımazlar; 06.EKİM.2020 Salı Günü Saat 10.00’da 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 35/A maddesine göre Kapalı Teklif Usulü Artırma ile kiraya verilecektir.

 

MADDE 2-Kiraya verilecek taşınmazlar ile ilgili şartnameler Belediye’miz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir veya 250,00 TL bedelle temin edilebilir.

 

            MADDE 3-İhale Belediye Başkanlık Makamında (İhale Komisyonu) 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 35/A maddesine göre Kapalı Teklif Usulü Artırma ile yapılacaktır.

 

MADDE 4-Kiraya verilecek taşınmazlar:

Sıra No

G.Menkul No

Cinsi - Niteliği

Adres

1 Yıllık Tahmini Kira Bedeli

Geçici Teminat

Şartname Bedeli

Kira Süresi

1

17

İŞ YERİ (WC)

KIZILIRMAK MAH. PAZAR SOK. NO:27/1

₺12.000,00

₺360,00

₺250,00

1 YIL

2

23

İŞ YERİ (OTOPARK)

HACINABİ MAH. TEKEL CAD. NO: 47

₺19.200,00

₺580,00

₺250,00

1 YIL

3

45

İŞ YERİ (PARK KAFETERYA)

İSHAKLI MAH. YENİ HASTANE SOK. NO: 9/B (ADNAN MENDERES PARKI)

₺39.000,00

₺1.170,00

₺250,00

1 YIL

4

47

İŞ YERİ (PARK KAFETERYA)

TABAKHANE MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD. NO: 39 (19 MAYIS PARKI)

₺18.600,00

₺560,00

₺250,00

1 YIL

5

52

İŞ YERİ

(PARK KAFETERYA)

FATİH MAH. FABRİKA SOK.NO:1
(BÜYÜK PARK)

₺49.200,00

₺1.480,00

₺250,00

1 YIL

                                                                                                  

MADDE 5-İhaleye katılabilmek için;

a)Kanuni ikametgah sahibi olmak,

b)Tebligat için adres göstermek,

c)Gerçek kişilerde Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Tüzel kişilerde ise Oda Sicil kaydı ile imza sirküleri,

            d)Geçici teminatını Belediye veznesine yatırdığına dair makbuz veya teminat olarak kabul edilen değerlerden, banka teminat mektubu, Devlet tahvili vb.

e)İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel (şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkili) kişilerin sabıkasız olduğuna dair (ihalelere katılmaktan yasaklanmamış olmak)  ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı ay içinde alınmış adli sicil kaydı,

f)Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noterce düzenlenmiş vekaletname olması,

            g)Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

h)Belediyemizden alacakları borcu yoktur yazısı.

 

MADDE 6-İhale Belediye Başkanlık Makamında (İhale Komisyonu )2886 Sayılı D.İ.K’nun 35/A maddesine göre Kapalı Teklif Usulü Artırma ile yapılacaktır. İhaleye iştirak edecek istekliler ihale günü olan 06.EKİM.2020 Salı Günü Saat 10.00’a kadar teklif zarflarını,

a)Teklifi içeren iç zarf.

b)İhaleye katılmak için istenen belgeler ile teklif mektubunu içeren iç zarfın konulacağı dış zarfları hazırlayarak iştirakçi hangi kiralanana ait olduğunu belirtir dosyalarını Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne 06.EKİM.2020 Salı günü saat 10.00’a kadar vereceklerdir. Buna karşılık ihaleye iştirak belgesini alarak saat 10.00’da İhale komisyonu huzurunda olacaklardır.

 

             İlan olunur.

Okunma Sayısı : 4035

Resimler

Dosyalar