9 ADET BAKIM, ONARIM ve TAMİRİ EKONOMİK OLMAYAN ARAÇLARIN SATIŞINA AİT İHALE İLANI

22.07.2020


Mülkiyeti Belediyemize ait, bakım, onarım ve tamir maliyeti ekonomik olmayan 9 adet araç; Belediye Encümenince (İhale Komisyonunca) 07.AĞUSTOS.2020 Cuma Günü Saat 10.00 ‘da Belediye Encümen Toplantı Odasında yapılacak ihale ile satılacaktır.

BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞIDAN

9 ADET BAKIM, ONARIM ve TAMİRİ EKONOMİK OLMAYAN

 ARAÇLARIN SATIŞINA AİT İHALE İLANI

 

Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda plakaları, markası, cinsi, modeli, şase numarası, durumu, muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen; bakım, onarım ve tamir maliyeti ekonomik olmayan 9 adet araç; Belediye Encümenince (İhale Komisyonunca) 07.AĞUSTOS.2020 Cuma Günü Saat 10.00 ‘da Belediye Encümen Toplantı Odasında yapılacak ihale ile satılacaktır.  

 

Madde 2- Satışı Yapılacak Araçların Özellikleri, Muhammen Bedelleri ve Geçici Teminatları; [Geçici Teminat Muhammen Bedel üzerinden alınır. Geçici teminat oranı % 3 tür. (2886 sayılı D.İ.K.’nun 25/A maddesine göre)] İhale üzerinde kalan istekli İhale Bedeli üzerinden % 6 Kesin Teminat yatıracaktır.

 

SIRA
NO

PLAKA

MARKA

CİNSİ

MODEL

ŞASE NO

DURUMU

MUHAMMEN BEDELİ

(KDV DAHİL)

GEÇİCİ TEMİNAT

1

55 NT 001

MERCEDES

KAMYONET (PAVELVAN)

2007

WDF63981113258187

TRAFİKTEN ÇEKİLMEMİŞTİR.

80.000,00 TL

2.400,00 TL

2

55 EU 002

MERCEDES

OTOMOBİL (AA SEDAN)

1994

WDB1240191J049850

TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞTİR.

15.000,00 TL

450,00 TL

3

55 NV 654

IVECO

OTOBÜS

2001

NMS080A000T801228

TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞTİR.

7.500,00 TL

225,00 TL

4

55 FH 701

İNTERNATINOL

KAMYONET

1975

4012T00380961

TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞTİR.

1.000,00 TL

30,00 TL

5

55 FP 526

FORD

KAMYON

1992

ACCCDJDCNK86041

TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞTİR.

5.000,00 TL

150,00 TL

6

55 NB 782

BMC

KAMYON

2007

NMC827LDTLK101115

TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞTİR.

28.000,00 TL

840,00 TL

7

55 NM 891

KEEWAY

MOTOSİKLET

2005

TSYPEK2G16B000165

TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞTİR.

1.000,00 TL

30,00 TL

8

55 97 912

JCB

JCB BEKO 5

1997

SCP4CXFSVE0465912

TRAFİKTEN ÇEKİLMEMİŞTİR.

30.000,00 TL

900,00 TL

9

55 97 878

CATERPİLLAR

D 7 DOZER

1997

92V1878

TRAFİKTEN ÇEKİLMEMİŞTİR.

60.000,00 TL

1.800,00 TL

 

Madde 3-İhaleye ilişkin şartname bedeli 250,00 TL olup, Şartname Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanlar şartnameyi satın almak zorundadır.

 

Madde 4- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a)Kanuni ikametgah sahibi olmak,

b)Tebligat için adres göstermek,

c)Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Tüzel kişilerde ise Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunulacak kişilerin Tüzel kişiliği tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri,

d)2886 Sayılı D.İ.K nu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, Geçici teminatını Belediye veznesine yatırdığına dair makbuz,

e)Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler;

e-a) Tedavüldeki Türk Parası

e-b) Banka Teminat Mektubu (Limit içi)

e-c) Hazine dış ticaret müsteşarlığınca belirlenmiş teminat yerine geçen değerlerden Hazine Bonosu, Devlet Tahvili,

f)İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel (şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkili) kişilerin sabıkasız olduğuna dair (ihalelere katılmaktan yasaklanmamış olmak)  ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı ay içinde alınmış adli sicil kaydı,

g)Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noterce düzenlenmiş vekaletname olması,

h)Her sayfası ayrı ayrı imzalı idareden alınmış şartname ve şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

 

i)Belediyemizden alacakları borcu yoktur yazısı,

           

Madde 5- İhale Belediye Encümenince (İhale Komisyonunca) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü Arttırma ile yapılacaktır. İhaleye iştirak edecek istekliler ihale günü olan 07.AĞUSTOS.2020 Cuma Günü Saat 10.00’a kadar teklif dosyalarını Destek Hizmetleri Müdürlüğüne vereceklerdir.

a) Teklifi içeren zarf

b) İhaleye katılmak için istenen belgeler ile teklif mektubunu içeren iç zarfın konulacağı dış zarfları hazırlayarak iştirakçi hangi ihaleye ait olduğunu belirtir dosyalarını Destek Hizmetleri Müdürlüğüne saat 10.00’a kadar verecekler, Buna karşılık ihaleye iştirak belgesini alarak saat 10.00’da İhale komisyonu huzurunda olacaklardır.

 

 

İlan olunur.

Okunma Sayısı : 5806

Dosyalar