KAMUOYUNUN BİLGİSİNE SAYGI İLE SUNARIZ

24.02.2020


Belediye Hizmet binamızda ihale komisyonumuzca 14 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşen Gasihane İhalesi aşağıda ifade edilen gerekçelerle iptal edilmiştir.

İhaleye 11 istekli katılmıştır.

 

Elektrik Genel Teknik Şartnamenin 3.36.7, 3.36.9 ve 4,3 maddelerinde belirtilen "Her türlü bilgiyi içeren manuelleri teklif mektubu ile birlikte verecektir." maddesine istinaden,10 firma teknik şartnamede istenilen evrakı teklif mektubunda teslim etmediğinden teklifleri değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

Tek geçerli teklif kaldığından rekabet şartları sağlanmadığı ve ihale dokümanın da tereddüte yol açan düzenlemeler bulunduğundan ihalenin, ihale komisyonunca iptal edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Gasilhane projesinde gerekli düzenlemeler yapılarak 4734 sayılı kamu ihale kanunun 19. Maddesine istinaden tekrardan ihaleye çıkılacaktır.

 

Komuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.

Okunma Sayısı : 1177

Resimler

KAMUOYUNUN BİLGİSİNE SAYGI İLE SUNARIZ

Dosyalar