ATM cihazı yerleri kira ilanı

10.12.2019


12 adet ATM cihazı yerleri, 3 yıl süreyle 24.ARALIK.2019 Salı Günü Saat 11.00’da 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 35/A maddesine göre Kapalı Teklif Usulü Artırma ile kiraya verilecektir.

BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

MADDE 1-İlçemizin Emirefendi Mahallesi Alparslan Türkeş Parkı içerisinde bulunan 4,5 m2’den oluşan toplam 12 adet ATM cihazı yerleri, 3 yıl süreyle 24.ARALIK.2019 Salı Günü Saat 11.00’da 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 35/A maddesine göre Kapalı Teklif Usulü Artırma ile kiraya verilecektir.

MADDE 2-Kiraya verilecek ATM cihazı yerleri ile ilgili şartname Belediye’miz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir veya 500,00 TL bedelle temin edilebilir.

            MADDE 3-İhale Belediye Encümen Toplantı Odasında (İhale Komisyonu) 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 35/A maddesine göre Kapalı Teklif Usulü Artırma ile yapılacaktır.

MADDE 4-Kiraya verilecek ATM cihazı yerleri:

Sıra No

Alan No

Cinsi-Niteliği

Adresi

Muhammen Kira Bedeli (Yıllık)

Geçici Teminat

1

1 Nolu Alan

ATM YERİ 4,5 m2

EMİREFENDİ MAH. ALPARSLAN TÜRKEŞ PARKI İÇİ

₺16.000,00

₺480,00

2

2 Nolu Alan

ATM YERİ 4,5 m2

EMİREFENDİ MAH. ALPARSLAN TÜRKEŞ PARKI İÇİ

₺16.000,00

₺480,00

3

3 Nolu Alan

ATM YERİ 4,5 m2

EMİREFENDİ MAH. ALPARSLAN TÜRKEŞ PARKI İÇİ

₺16.000,00

₺480,00

4

4 Nolu Alan

ATM YERİ 4,5 m2

EMİREFENDİ MAH. ALPARSLAN TÜRKEŞ PARKI İÇİ

₺16.000,00

₺480,00

5

5 Nolu Alan

ATM YERİ 4,5 m2

EMİREFENDİ MAH. ALPARSLAN TÜRKEŞ PARKI İÇİ

₺16.000,00

₺480,00

6

6 Nolu Alan

ATM YERİ 4,5 m2

EMİREFENDİ MAH. ALPARSLAN TÜRKEŞ PARKI İÇİ

₺16.000,00

₺480,00

7

7 Nolu Alan

ATM YERİ 4,5 m2

EMİREFENDİ MAH. ALPARSLAN TÜRKEŞ PARKI İÇİ

₺16.000,00

₺480,00

8

8 Nolu Alan

ATM YERİ 4,5 m2

EMİREFENDİ MAH. ALPARSLAN TÜRKEŞ PARKI İÇİ

₺16.000,00

₺480,00

9

9 Nolu Alan

ATM YERİ 4,5 m2

EMİREFENDİ MAH. ALPARSLAN TÜRKEŞ PARKI İÇİ

₺16.000,00

₺480,00

10

10 Nolu Alan

ATM YERİ 4,5 m2

EMİREFENDİ MAH. ALPARSLAN TÜRKEŞ PARKI İÇİ

₺16.000,00

₺480,00

11

11 Nolu Alan

ATM YERİ 4,5 m2

EMİREFENDİ MAH. ALPARSLAN TÜRKEŞ PARKI İÇİ

₺16.000,00

₺480,00

12

12 Nolu Alan

ATM YERİ 4,5 m2

EMİREFENDİ MAH. ALPARSLAN TÜRKEŞ PARKI İÇİ

₺16.000,00

₺480,00

MADDE 5-İhaleye katılabilmek için;

a)Kanuni ikametgah sahibi olmak,

b)Tebligat için adres göstermek,

c)Gerçek kişilerde Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Tüzel kişilerde ise Oda Sicil kaydı ile imza sirküleri,

            d)Geçici teminatını Belediye veznesine yatırdığına dair makbuz veya teminat olarak kabul edilen değerlerden, banka teminat mektubu, Devlet tahvili vb.

e)İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel (şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkili) kişilerin sabıkasız olduğuna dair (ihalelere katılmaktan yasaklanmamış olmak)  ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı ay içinde alınmış adli sicil kaydı,

f)Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noterce düzenlenmiş vekaletname olması,

            g)Her sayfası ayrı ayrı imzalı idareden alınmış şartname ve şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

h)Belediyemizden alacakları borcu yoktur yazısı.

i)İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Bankayı ihalede temsil eden/edenlere ait Yetki Belgelerden biri (Genel Müdürlük atama kararı, imza sirküleri ya da Tic. Sicil Yetki Belgesi)

j)İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış İhaleye katılacak ve pey sürecek kişiye ait yetki yazısı. (Banka antetli kağıdına)

k)İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış İhaleye katılacak personelin Noter onaylı imza beyannamesi. Bankanın kanuni adresini belirten adres beyanı. (Banka antetli kağıdına)

MADDE 6-İhale Belediye Encümen Toplantı Odasında (İhale Komisyonu )2886 Sayılı D.İ.K’nun 35/A maddesine göre Kapalı Teklif Usulü Artırma ile yapılacaktır. İhaleye iştirak edecek istekliler ihale gününden 1 (bir) gün önce 23.ARALIK.2019 Pazartesi Günü Saat 17.00’a kadar teklif zarflarını,

a)Teklifi içeren iç zarf.

b)İhaleye katılmak için istenen belgeler ile teklif mektubunu içeren iç zarfın konulacağı dış zarfları hazırlayarak iştirakçi hangi kiralanana ait olduğunu belirtir dosyalarını Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne ihale gününden 1 (bir) gün önce 23.ARALIK.2019 Pazartesi Günü Saat 17.00’a kadar vereceklerdir. Buna karşılık ihaleye iştirak belgesini alarak ihale günü olan 24.ARALIK.2019 Salı Günü saat 11.00’da İhale komisyonu huzurunda olacaklardır.

             İlan olunur.

Okunma Sayısı : 4942

Resimler