NOTER HUZURUNDA KURA ile Personel Alım İlanı

21.09.2019


Kazıcı Yükleyici (Greyder), Kazıma-Yükleme-Tesviye (Beko Loder) operatörü alımı yapılacaktır. (1 Adet)
Kamyon ve TIR kullanabilen Şoför alınacaktır. (1 Adet)
Kamyon kullanabilen Şoför alınacaktır. (3 Adet)


KURUM DIŞI KAMU İŞÇİ ALIMI İLAN FORMU

Kazıcı Yükleyici (Greyder), Kazıma-Yükleme-Tesviye (Beko Loder) operatörü alımı yapılacaktır.

KURUM BİLGİLERİ:

Kurum adı / Unvanı : Bafra Belediyesi Personel A.Ş.

Adresi: Büyükcami Mah. Camiikebir Cad. No:1 Bafra SAMSUN

Telefonu: 0362 5432320 – 242

TALEP / BAŞVURU BİLGİLERİ

Meslek Adı: Kazıcı Yükleyici (Greyder) ve Kazıma-Yükleme-Tesviye (Beko Loder) Operatörlüğü

Niteliği (Geçici/Daimi): Geçici                  Açık İş Sayısı: 1             Deneyim Süresi: 2 Yıl

Başvuru Tarihleri: 23/09/2019  -  30/09/2019 Mesai Saatleri İçerisinde şahsen yapılacaktır.

Başvuru Adresi: Büyükcami Mah. Camiikebir Cad. No:1 Bafra SAMSUN

GÖRÜŞME / MÜLAKAT BİLGİLERİ

Yer: Bafra Belediyesi Personel A.Ş. Bürosu 03/10/2019 Saat: 10:00-17:00

ÇALIŞMA ŞARTLARI:

Çalışma Adresi: Bafra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

İş Sahalarında kurum amirinin verdiği emirler doğrultusunda görevini yerine getirir.

Çalışma Süresi: 1 yıl                                        Çalışma Saatleri : 08:00 – 17:00 ve gerekirse ek Mesai

MÜRACAAT KOŞULLARI

a) Türk vatandaşı olmak.

b) 36 yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,

e) Askerlik görevini yerine getirmiş olmak.

f) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

g) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

emekli olmamak.

 

h) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

ı) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.

j) Çalışmaya engel bir sağlık sorunu olmamak.

k) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumu veya kuruluşlarından emekli olmamak.

l) Son Altı ay içerisinde Bafra İlçesinde ikamet etmiş olmak.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

                MEB onaylı sürücü kurslarından alınmış G sınıfı iş makinesi ehliyeti sahibi olmak ve bu ehliyet ile Kazıcı Yükleyici (Greyder), Kazıma-Yükleme-Tesviye (Beko Loder) iş makinalarını kullanabilmek (aslı ve fotokopisi), Varsa Öğrenim durumunu gösterir belge (Aslı ve fotokopisi), Adli Sicil Kaydı, Özgeçmiş, İş Makinesi kullanımına uygundur çalışabilir ibaresi bulunan sağlık kurulu raporu.

SÜREÇ: Bütün başvurular Bafra Belediyesi Personel AŞ.ye yapılacaktır.  Yapılan Başvurular arasından şartları tutanlar için 02/10/2019 tarihinde saat 10:00’da Belediye Kültür Merkezinde noter huzurunda kura çekilecektir. Kura sonuçları www.bafra.bel.tr adresinde ilan edilecektir. Kurada Alınacak personel sayısının üç katı kadar aday belirlenecek ve bu adaylarla 03/10/2019 tarihinde ikinci bir mülakat yapılacaktır. Mülakatta başarılı olan aday yapılacak güvenlik soruşturmasının ardından göreve başlayacaktır.

 

 

KURUM DIŞI KAMU İŞÇİ ALIMI İLAN FORMU

Kamyon ve TIR kullanabilen Şoför alınacaktır.

KURUM BİLGİLERİ:

Kurum adı / Unvanı : Bafra Belediyesi Personel A.Ş.

Adresi: Büyükcami Mah. Camiikebir Cad. No:1 Bafra SAMSUN

Telefonu: 0362 5432320 – 242

TALEP / BAŞVURU BİLGİLERİ

Meslek Adı: Kamyon ve TIR Şoförü

Niteliği (Geçici/Daimi): Geçici                  Açık İş Sayısı: 1             Deneyim Süresi: 2 Yıl

Başvuru Tarihleri: 23/09/2019  -  30/09/2019 Mesai Saatleri İçerisinde şahsen yapılacaktır.

Başvuru Adresi: Büyükcami Mah. Camiikebir Cad. No:1 Bafra SAMSUN

GÖRÜŞME / MÜLAKAT BİLGİLERİ

Yer: Bafra Belediyesi Personel A.Ş. Bürosu 03/10/2019 Saat: 10:00-17:00

ÇALIŞMA ŞARTLARI:

Çalışma Adresi: Bafra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

İş Sahalarında kurum amirinin verdiği emirler doğrultusunda görevini yerine getirir.

Çalışma Süresi: 1 yıl                                        Çalışma Saatleri : 08:00 – 17:00 ve gerekirse ek Mesai

MÜRACAAT KOŞULLARI

a) Türk vatandaşı olmak.

b) 36 yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,

e) Askerlik görevini yerine getirmiş olmak.

f) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

g) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

 

ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

j) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.

k) Çalışmaya engel bir sağlık sorunu olmamak.

l) Son 6 ay içerisinde Bafra ilçesinde ikamet etmiş olmak.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

                MEB onaylı sürücü kurslarından alınmış TIR kullanımına yetki veren ehliyet (aslı ve fotokopisi), Varsa Öğrenim Diploması (Aslı ve fotokopisi), Adli Sicil Kaydı, Özgeçmiş, Kamyon kullanımına uygundur çalışabilir ibaresi bulunan sağlık kurulu raporu.

SÜREÇ: Bütün başvurular Bafra Belediyesi Personel AŞ.ye yapılacaktır.  Yapılan Başvurular arasından şartları tutanlar için 02/10/2019 tarihinde saat 10:00’da Belediye Kültür Merkezinde noter huzurunda kura çekilecektir. Kura sonuçları www.bafra.bel.tr adresinde ilan edilecektir. Kurada Alınacak personel sayısının üç katı kadar aday belirlenecek ve bu adaylarla 03/10/2019 tarihinde ikinci bir mülakat yapılacaktır. Mülakatta başarılı olan aday yapılacak güvenlik soruşturmasının ardından göreve başlayacaktır.

 

KURUM DIŞI KAMU İŞÇİ ALIMI İLAN FORMU

Kamyon kullanabilen Şoför alınacaktır.

KURUM BİLGİLERİ:

Kurum adı / Unvanı : Bafra Belediyesi Personel A.Ş.

Adresi: Büyükcami Mah. Camiikebir Cad. No:1 Bafra SAMSUN

Telefonu: 0362 5432320 – 242

TALEP / BAŞVURU BİLGİLERİ

Meslek Adı: Kamyon Şoförü

Niteliği (Geçici/Daimi): Geçici                  Açık İş Sayısı: 3             Deneyim Süresi: 2 Yıl

Başvuru Tarihleri: 23/09/2019  -  30/09/2019 Mesai Saatleri İçerisinde şahsen yapılacaktır.

Başvuru Adresi: Büyükcami Mah. Camiikebir Cad. No:1 Bafra SAMSUN

GÖRÜŞME / MÜLAKAT BİLGİLERİ

Yer: Bafra Belediyesi Personel A.Ş. Bürosu 03/10/2019 Saat: 10:00-17:00

ÇALIŞMA ŞARTLARI:

Çalışma Adresi: Bafra Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü

İş Sahalarında kurum amirinin verdiği emirler doğrultusunda görevini yerine getirir.

Çalışma Süresi: 1 yıl                                        Çalışma Saatleri : 08:00 – 17:00 ve gerekirse ek Mesai

MÜRACAAT KOŞULLARI

a) Türk vatandaşı olmak.

b) 36 yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,

e) Askerlik görevini yerine getirmiş olmak.

f) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

g) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

j) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.

k) Temizlik işlerinde çalışmaya engel bir sağlık sorunu olmamak.

l) Son 6 ay içerisinde Bafra ilçesinde ikamet etmiş olmak.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

                MEB onaylı sürücü kurslarından alınmış kamyon kullanımına yetki veren C sınıfı ehliyet (aslı ve fotokopisi), Varsa Öğrenim durumunu gösterir belge (Aslı ve fotokopisi), Adli Sicil Kaydı, Özgeçmiş, Kamyon kullanımına uygundur temizlik işlerinde çalışabilir yazılı sağlık kurulu raporu.

SÜREÇ: Bütün başvurular Bafra Belediyesi Personel AŞ.ye yapılacaktır.  Yapılan Başvurular arasından şartları tutanlar için 02/10/2019 tarihinde saat 10:00’da Belediye Kültür Merkezinde noter huzurunda kura çekilecektir. Kura sonuçları www.bafra.bel.tr adresinde ilan edilecektir. Kurada Alınacak personel sayısının üç katı kadar aday belirlenecek ve bu adaylarla 03/10/2019 tarihinde ikinci bir mülakat yapılacaktır. Mülakatta başarılı olan aday yapılacak güvenlik soruşturmasının ardından göreve başlayacaktır.

 

 

Okunma Sayısı : 8408

Resimler

Dosyalar