Gayrimenkul Satış İhale İlanı

14.06.2019


İlçemizin Muhtelif Mahallelerinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait işyerleri ve konutlar; 3 yıl müddetle 14.HAZİRAN.2019 Cuma Günü Saat 14.30’da 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 35/A maddesine göre Kapalı Teklif Usulü Artırma ile kiraya verilecektir.

BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

MADDE 1-İlçemizin Muhtelif Mahallelerinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait işyerleri ve konutlar; 3 yıl müddetle 14.HAZİRAN.2019 Cuma Günü Saat 14.30’da 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 35/A maddesine göre Kapalı Teklif Usulü Artırma ile kiraya verilecektir.

MADDE 2-Kiraya verilecek işyerleri ve konutlar ile ilgili şartnameler Belediye’miz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir veya 250.00 TL bedelle temin edilebilir.

            MADDE 3-İhale Belediye Başkanlık Makamında (İhale Komisyonu) 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 35/A maddesine göre Kapalı Teklif Usulü Artırma ile yapılacaktır.

MADDE 4-Kiraya verilecek işyerleri:

Sıra No Menkul No Nitelik Adres 1. Yıl Tahmini Kira Bedeli Geçici Teminat
1 4 İŞ YERİ EMİREFENDİ MAH. EMİREFENDİ BULV. NO: 28/A ₺7.000,00 ₺210,00
2 27 İŞ YERİ FATİH MAH. HAL CAD.NO:27 ₺5.600,00 ₺168,00
3 31 İŞ YERİ FATİH MAH. ALB.YAKUP SELİM TOMAÇ CAD.NO:1 ₺8.500,00 ₺255,00
4 48 İŞ YERİ FATİH MAH. HAL CAD.NO:29 ₺5.600,00 ₺168,00
6 1452 İŞ YERİ FATİH MAH. ALBAY YAKUP SELİM TOMAÇ CAD. NO: 7 ₺5.500,00 ₺165,00
7 101 HAMAM BÜYÜKCAMİ MAH. CAMİ KEBİR CAD. NO: 1/B ₺23.000,00 ₺690,00
8 1490 İŞ YERİ HACINABİ MAH.TEKEL CAD.NO:39 ₺2.000,00 ₺60,00
9 1462 İŞ YERİ KOLAY MAH. İSMET AK BULVARI NO: 160/A ₺1.100,00 ₺33,00
10 1463 İŞ YERİ KOLAY MAH. İSMET AK BULVARI NO: 160/B ₺1.100,00 ₺33,00
11 1464 İŞ YERİ KOLAY MAH. İSMET AK BULVARI NO: 160/C ₺1.100,00 ₺33,00
12 1465 İŞ YERİ KOLAY MAH. İSMET AK BULVARI NO: 160/D ₺1.100,00 ₺33,00
13 1466 İŞ YERİ KOLAY MAH. İSMET AK BULVARI NO: 160/E ₺1.100,00 ₺33,00
14 1467 İŞ YERİ KOLAY MAH. İSMET AK BULVARI NO: 160/F ₺1.100,00 ₺33,00
15 1472 İŞ YERİ DOĞANCA MAH. ŞEHİT MEHMET BOŞNAK BULV. NO: 1/A ₺1.100,00 ₺33,00
16 1468 İŞ YERİ DOĞANCA MAH. ŞEHİT MEHMET BOŞNAK BULV. NO: 1/C ₺1.100,00 ₺33,00
17 1469 İŞ YERİ DOĞANCA MAH. ŞEHİT MEHMET BOŞNAK BULV. NO: 1/B ₺1.100,00 ₺33,00
18 1477 KONUT DOĞANCA MAH. ŞEHİT MEHMET BOŞNAK BULV. NO: 1/3 ₺3.000,00 ₺90,00
19 1476 KONUT DOĞANCA MAH. ŞEHİT MEHMET BOŞNAK BULV. NO: 1/2 ₺3.000,00 ₺90,00
20 1475 KONUT DOĞANCA MAH. ŞEHİT MEHMET BOŞNAK BULV. NO: 1/1 ₺3.360,00 ₺101,00
21 1444 İŞ YERİ DOĞANCA MAH.ESKİ BELEDİYE CAD.NO:4 ₺2.000,00 ₺60,00
22 1677 İŞ YERİ DOĞANCA MAH.ESKİ BELEDİYE CAD.NO:2 ₺2.000,00 ₺60,00
23 1470 İŞ YERİ DOĞANCA MAH.ESKİ BELEDİYE CAD.NO:1/D ₺1.200,00 ₺36,00
24 1473 İŞ YERİ DOĞANCA MAH.ESKİ BELEDİYE CAD.NO:1/B ₺1.200,00 ₺36,00
25 1678 İŞ YERİ DOĞANCA MAH.ESKİ BELEDİYE CAD.NO:1/A ₺1.200,00 ₺36,00
26 1679 İŞ YERİ DOĞANCA MAH.ESKİ BELEDİYE CAD.NO:1 ₺1.200,00 ₺36,00

                                                                                                  

MADDE 5-İhaleye katılabilmek için;

a)Kanuni ikametgah sahibi olmak,

b)Tebligat için adres göstermek,

c)Gerçek kişilerde Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Tüzel kişilerde ise Oda Sicil kaydı ile imza sirküleri,

            d)Geçici teminatını Belediye veznesine yatırdığına dair makbuz veya teminat olarak kabul edilen değerlerden, banka teminat mektubu, Devlet tahvili vb.

e)İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel (şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkili) kişilerin sabıkasız olduğuna dair (ihalelere katılmaktan yasaklanmamış olmak)  ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı ay içinde alınmış adli sicil kaydı,

f)Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noterce düzenlenmiş vekaletname olması,

            g)Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

h)Belediyemizden alacakları borcu yoktur yazısı,

ı)Hamam ihalesine girecek olanların Oda Kayıt Belgesi ve Ustalık Belgesi sunması.

 

MADDE 6-İhale Belediye Başkanlık Makamında (İhale Komisyonu )2886 Sayılı D.İ.K’nun 35/A maddesine göre Kapalı Teklif Usulü Artırma ile yapılacaktır. İhaleye iştirak edecek istekliler ihale günü olan 14.HAZİRAN.2019 Cuma Günü Saat 14.30’a kadar teklif zarflarını,

a)Teklifi içeren iç zarf.

b)İhaleye katılmak için istenen belgeler ile teklif mektubunu içeren iç zarfın konulacağı dış zarfları hazırlayarak iştirakçi hangi kiralanana ait olduğunu belirtir dosyalarını Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne 14.HAZİRAN.2019 Cuma günü saat 14.30’a kadar vereceklerdir. Buna karşılık ihaleye iştirak belgesini alarak saat 14.30’da İhale komisyonu huzurunda olacaklardır.

 

             İlan olunur .

 

 

 

 

 

 

Okunma Sayısı : 5674

Resimler