Gayrimenkul Satış İhale İlanı

15.11.2018


İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan aşağıda niteliği belirtilen mülkiyetleri Belediyemize ait gayrimenkuller; 30.KASIM.2018 Cuma günü saat 14.00 de Belediye Başkanlık Makamında yapılacak ihale ile satılacaktır.

BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

MADDE 1- İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan aşağıda niteliği belirtilen mülkiyetleri Belediyemize ait gayrimenkuller; Belediye Encümenince (İhale Komisyonunca) 30.KASIM.2018 Cuma günü saat 14.00 da Belediye Başkanlık Makamında yapılacak ihale ile satılacaktır.

MADDE 2- Satılacak Gayrimenkuller:

SIRA
NO

MAHALLE

ADA

PARSEL

YÜZ
ÖLÇÜMÜ
(m²)

CİNSİ

1

ADAKÖY

105

4

6273,60

TARLA

2

AĞCAALAN

128

9

1609,8

TARLA

3

AĞCAALAN

151

2

1023,39

ARSA

4

AĞILLAR

109

5

696,04

SEBZE BAHÇESİ

5

BAHÇELER

1359

13

311,29

ARSA

6

BAKIRPINAR (İSHAKLI MAH.)

1855

5

886,89

ARSA

7

BAKIRPINAR (İSHAKLI MAH.)

1855

6

1556,96

ARSA

8

BAKIRPINAR (İSHAKLI MAH.)

1855

7

1359,21

ARSA

9

BENGÜ

110

41

4062,27

TARLA

10

ÇALKÖY

0

492

7300,00

TARLA

11

ÇAMALTI

0

42

1300

TARLA

12

DEDEDAĞI (FEVZİÇAKMAK MAH.)

1904

1

471,44

ARSA

13

DEDEDAĞI (FEVZİÇAKMAK MAH.)

1904

14

456,77

ARSA

14

DEDEDAĞI (FEVZİÇAKMAK MAH.)

1904

9

459,32

ARSA

15

ELİFLİ

113

6

8428,86

TARLA

16

GÖKÇESU

107

87

4116,03

TARLA

17

HACIOĞLU

111

2

2939,24

TARLA

18

KANBERLİ

0

401

4312

TARLA

19

KANLIGÜNEY

279

4

5694,21

TARLA

20

KANLIGÜNEY

282

7

958,44

TARLA

21

KARABURÇ

0

344

700,00

TARLA

22

KARABURÇ

0

860

538,97

TARLA

23

KARABURÇ

0

924

302,25

TARLA

24

KELİKLER

0

296

2125,00

TARLA

25

KOLAY

169

1

9292,81

TARLA

26

KOLAY

169

2

6453,31

TARLA

27

KOLAY

246

90

891,29

TARLA

28

KOMŞUPINAR

120

3

6740,19

TARLA

29

KOMŞUPINAR

162

6

639,69

TARLA

30

KUŞCULAR

0

477

1946,00

TARLA

31

KUŞCULAR

0

530

7340,00

TARLA

32

KUŞCULAR

130

1

9482,74

TARLA

33

KÜÇÜKKAVAKPINAR

124

1

1242,95

TARLA

34

MARDAR

110

108

1822,96

TARLA

35

MARDAR

159

96

4359,01

TARLA

36

MARDAR

193

17

755,40

TARLA

37

MARDAR

254

26

430,91

TARLA

38

MARDAR

258

3

449,71

TARLA

39

MARDAR

207

21

7885,96

TARLA

40

MARDAR

207

31

15929,93

TARLA

41

MEŞELİTÜRKMENLER

133

14

8489,58

TARLA

42

SÜRMELİ

124

1

338,32

TARLA

43

SÜRMELİ

122

62

24620,53

TARLA

44

ŞEYHULAŞ

118

25

7135,14

TARLA

45

YAĞMURCA

108

7

13709,41

TARLA

46

YAĞMURCA

113

2

3503,18

TARLA

47

YEŞİLYAZI

101

45

864,99

TARLA

MADDE 3- İhale Belediye Encümenince (İhale Komisyonunca) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü Arttırma ile yapılacaktır.

MADDE 4- Satılacak Gayrimenkullerin;

SIRA
NO

MAHALLE

ADA

PARSEL

YÜZ
ÖLÇÜMÜ
(m²)

CİNSİ

TAHMİNİ
DEĞER

GEÇİCİ TEMİNAT

1

ADAKÖY

105

4

6273,60

TARLA

100.380,00 TL

3.020,00 TL

2

AĞCAALAN

128

9

1609,8

TARLA

6.440,00 TL

200,00 TL

3

AĞCAALAN

151

2

1023,39

ARSA

4.100,00 TL

130,00 TL

4

AĞILLAR

109

5

696,04

SEBZE BAHÇESİ

20.890,00 TL

630,00 TL

5

BAHÇELER

1359

13

311,29

ARSA

56.040,00 TL

1.690,00 TL

6

BAKIRPINAR

(İSHAKLI MAH.)

1855

5

886,89

ARSA

133.040,00 TL

4.000,00 TL

7

BAKIRPINAR

(İSHAKLI MAH.)

1855

6

1556,96

ARSA

233.550,00 TL

7.010,00 TL

8

BAKIRPINAR

(İSHAKLI MAH.)

1855

7

1359,21

ARSA

203.890,00 TL

6.120,00 TL

9

BENGÜ

110

41

4062,27

TARLA

12.190,00 TL

370,00 TL

10

ÇALKÖY

0

492

7300,00

TARLA

43.800,00 TL

1.320,00 TL

11

ÇAMALTI

0

42

1300

TARLA

5.200,00 TL

160,00 TL

12

DEDEDAĞI

(FEVZİÇAKMAK MAH.)

1904

1

471,44

ARSA

61.290,00 TL

1.840,00 TL

13

DEDEDAĞI

(FEVZİÇAKMAK MAH.)

1904

14

456,77

ARSA

59.390,00 TL

1.790,00 TL

14

DEDEDAĞI

(FEVZİÇAKMAK MAH.)

1904

9

459,32

ARSA

59.720,00 TL

1.800,00 TL

15

ELİFLİ

113

6

8428,86

TARLA

126.440,00 TL

3.800,00 TL

16

GÖKÇESU

107

87

4116,03

TARLA

20.590,00 TL

620,00 TL

17

HACIOĞLU

111

2

2939,24

TARLA

11.760,00 TL

360,00 TL

18

KANBERLİ

0

401

4312

TARLA

21.560,00 TL

650,00 TL

19

KANLIGÜNEY

279

4

5694,21

TARLA

17.090,00 TL

520,00 TL

20

KANLIGÜNEY

282

7

958,44

TARLA

2.880,00 TL

90,00 TL

21

KARABURÇ

0

344

700,00

TARLA

14.000,00 TL

420,00 TL

22

KARABURÇ

0

860

538,97

TARLA

10.780,00 TL

330,00 TL

23

KARABURÇ

0

924

302,25

TARLA

6.050,00 TL

190,00 TL

24

KELİKLER

0

296

2125,00

TARLA

21.250,00 TL

640,00 TL

25

KOLAY

169

1

9292,81

TARLA

139.400,00 TL

4.190,00 TL

26

KOLAY

169

2

6453,31

TARLA

96.800,00 TL

2.910,00 TL

27

KOLAY

246

90

891,29

TARLA

26.740,00 TL

810,00 TL

28

KOMŞUPINAR

120

3

6740,19

TARLA

20.230,00 TL

610,00 TL

29

KOMŞUPINAR

162

6

639,69

TARLA

2.560,00 TL

80,00 TL

30

KUŞCULAR

0

477

1946,00

TARLA

29.190,00 TL

880,00 TL

31

KUŞCULAR

0

530

7340,00

TARLA

110.100,00 TL

3.310,00 TL

32

KUŞCULAR

130

1

9482,74

TARLA

142.250,00 TL

4.270,00 TL

33

KÜÇÜKKAVAKPINAR

124

1

1242,95

TARLA

12.430,00 TL

380,00 TL

34

MARDAR

110

108

1822,96

TARLA

36.460,00 TL

1.100,00 TL

35

MARDAR

159

96

4359,01

TARLA

87.190,00 TL

2.620,00 TL

36

MARDAR

193

17

755,40

TARLA

15.110,00 TL

460,00 TL

37

MARDAR

254

26

430,91

TARLA

8.620,00 TL

260,00 TL

38

MARDAR

258

3

449,71

TARLA

9.000,00 TL

270,00 TL

39

MARDAR

207

21

7885,96

TARLA

157.720,00 TL

4.740,00 TL

40

MARDAR

207

31

15929,93

TARLA

318.600,00 TL

9.560,00 TL

41

MEŞELİTÜRKMENLER

133

14

8489,58

TARLA

25.470,00 TL

770,00 TL

42

SÜRMELİ

124

1

338,32

TARLA

2.030,00 TL

70,00 TL

43

SÜRMELİ

122

62

24620,53

TARLA

123.110,00 TL

3.700,00 TL

44

ŞEYHULAŞ

118

25

7135,14

TARLA

57.090,00 TL

1.720,00 TL

45

YAĞMURCA

108

7

13709,41

TARLA

205.650,00 TL

6.170,00 TL

46

YAĞMURCA

113

2

3503,18

TARLA

52.550,00 TL

1.580,00 TL

47

YEŞİLYAZI

101

45

864,99

TARLA

6.060,00 TL

190,00 TL

dir.

MADDE 5-Gayrimenkul satışı ile ilgili şartnameler Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir veya 500.00 TL Bedelle temin edilebilir.

MADDE 6- İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için;

a)Kanuni İkamet Sahibi olmaları,

b)Tebligat için adres göstermeleri,

c)Gerçek kişilerde Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Tüzel kişilerde ise Oda Sicil kaydı ile imza sirküleri,

d)2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun ve buna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve ihale yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, GEÇİCİ teminatı yatırmış olmak,

e)Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noterce düzenlenmiş vekaletin olması,

f)Geçici Teminat olarak kabul edilecek değerler;

f-a) Tedavüldeki Türk Parası

f-b) Banka Teminat Mektubu (Limit içi)

f-c) Hazine dış ticaret müsteşarlığınca belirlenmiş teminat yerine geçen değerlerden Hazine Bonosu, Devlet Tahvili,

g)Vergi Dairesi ve SGK dan alacakları borcu yoktur yazısı.(Tüzel Kişilerden)

h)Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz.

ı)Belediyemizden alacakları borcu yoktur yazısı.

MADDE 7-İhaleye iştirak edecek istekliler ihale günü olan 30.KASIM.2018 Cuma günü saat 12.00’a kadar teklif dosyalarını Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne vereceklerdir.

a)Teklifi içeren zarf

b)İhaleye katılmak için istenen belgeler ile teklif mektubunu içeren iç zarfın konulacağı dış zarfları hazırlayarak iştirakçi hangi ihaleye ait olduğunu belirtir dosyalarını Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne saat 12.00’a kadar verecekler, Buna karşılık ihaleye iştirak belgesini alarak saat 14.00’da ihale komisyonu huzurunda olacaklardır.

İlan olunur.

Okunma Sayısı : 6924

Resimler