İlçemizin muhtelif mahallelerinde mülkiyetleri Belediyemize ait gayrimenkuller. Belediye Encümenince İhale Komisyonunca 02.ŞUBAT.2018 Cuma günü saat 14.00 de Belediye Başkanlık Makamında yapılacak ihale ile satılacaktır.

22.01.2018


İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan aşağıda niteliği belirtilen mülkiyetleri Belediyemize ait gayrimenkuller; Belediye Encümenince (İhale Komisyonunca) 02.ŞUBAT.2018 Cuma günü saat 14.00 de Belediye Başkanlık Makamında yapılacak ihale ile satılacaktır.

BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

MADDE 1- İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan aşağıda niteliği belirtilen mülkiyetleri Belediyemize ait gayrimenkuller; Belediye Encümenince (İhale Komisyonunca) 02.ŞUBAT.2018 Cuma günü saat 14.00 de Belediye Başkanlık Makamında yapılacak ihale ile satılacaktır.

 

MADDE 2- Satılacak Gayrimenkuller:

SIRA NO

MAHALLE

ADA

PARSEL

M2

CİNSİ

1

AĞILLAR

109

13

281,65

SEBZE BAHÇESİ

2

AĞILLAR

109

15

344,19

BAHÇE

3

AĞILLAR

109

8

417,15

TARLA

4

AĞILLAR

109

5

696,04

ARSA

5

AĞILLAR

109

4

1092,3

BİNA

6

AĞILLAR

109

3

1879,56

BİNA

7

AĞILLAR

109

2

2588,09

BİNA

8

ASMAÇAM

161

1

6884,09

TARLA

9

ASMAÇAM

177

2

9738,49

BOŞ TARLA

10

BAKIRPINAR

260

21

272,23

BİNA

11

BAKIRPINAR

1846

13

866,18

ARSA

12

BAKIRPINAR

1848

2

892,26

ARSA

13

BAKIRPINAR

1848

1

902,48

ARSA

14

BAKIRPINAR

1848

3

1502,16

ARSA

15

DARBOĞAZ

0

1283

4000

BİNA

16

ELİFLİ

138

1

1130,23

TARLA

17

ESENÇAY

0

886

9398

TARLA

18

GÖKÇESU

112

16

313,75

TARLA

19

GÖKÇESU

107

7

729,94

TARLA

20

HACIOĞLU

102

1

9110,02

BOŞ TARLA

21

KANLIGÜNEY

291

11

1159,33

BOŞ TARLA

22

KARABURÇ

0

142

4260

TARLA

23

KARABURÇ

0

1061

4500

TARLA

24

KARABURÇ

129

4

5002,23

TARLA

25

KUŞCULAR

0

90

341.25

BAHÇE

26

KUŞCULAR

0

91

397.62

BAHÇE

27

MARDAR

218

7

775,57

ARSA

28

MARDAR

207

31

15929,93

TARLA

29

SÜRMELİ

133

5

5266,39

TARLA

30

SÜRMELİ

122

29

5947,82

TARLA

31

SÜRMELİ

122

62

24620,53

TARLA

32

ŞEYHULAŞ

118

25

7135.14

TARLA

33

YAĞMURCA

108

7

13707,41

TARLA

 

MADDE 3- İhale Belediye Encümenince (İhale Komisyonunca) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü Artırma ile yapılacaktır.

 

MADDE 4- Satılacak Gayrimenkullerin;            

 

SIRA NO

MAHALLE

ADA

PARSEL

M2

CİNSİ

TAHMİNİ DEĞER

GEÇİCİ TEMİNAT

1

AĞILLAR

109

13

281,65

SEBZE BAHÇESİ

4.506,00 TL

135,00 TL

2

AĞILLAR

109

15

344,19

BAHÇE

5.507,00 TL

165,00 TL

3

AĞILLAR

109

8

417,15

TARLA

6.674,00 TL

200,00 TL

4

AĞILLAR

109

5

696,04

ARSA

11.137,00 TL

334,00 TL

5

AĞILLAR

109

4

1092,3

BİNA

17.477,00 TL

524,00 TL

6

AĞILLAR

109

3

1879,56

BİNA

30.073,00 TL

902,00 TL

7

AĞILLAR

109

2

2588,09

BİNA

41.409,00 TL

1.242,00 TL

8

ASMAÇAM

161

1

6884,09

TARLA

20.652,00 TL

620,00 TL

9

ASMAÇAM

177

2

9738,49

BOŞ TARLA

29.215,00 TL

876,00 TL

10

BAKIRPINAR

260

21

272,23

BİNA

27.223,00 TL

817,00 TL

11

BAKIRPINAR

1846

13

866,18

ARSA

86.618,00 TL

2.599,00 TL

12

BAKIRPINAR

1848

2

892,26

ARSA

133.839,00 TL

4.015,00 TL

13

BAKIRPINAR

1848

1

902,48

ARSA

135.372,00 TL

4.061,00 TL

14

BAKIRPINAR

1848

3

1502,16

ARSA

225.324,00 TL

6.760,00 TL

15

DARBOĞAZ

0

1283

4000

BİNA

28.000,00 TL

840,00 TL

16

ELİFLİ

138

1

1130,23

TARLA

6.781,00 TL

204,00 TL

17

ESENÇAY

0

886

9398

TARLA

65.786,00 TL

1.974,00 TL

18

GÖKÇESU

112

16

313,75

TARLA

2.196,00 TL

66,00 TL

19

GÖKÇESU

107

7

729,94

TARLA

5.110,00 TL

153,00 TL

20

HACIOĞLU

102

1

9110,02

BOŞ TARLA

45.550,00 TL

1.367,00 TL

21

KANLIGÜNEY

291

11

1159,33

BOŞ TARLA

3.478,00 TL

104,00 TL

22

KARABURÇ

0

142

4260

TARLA

29.820,00 TL

895,00 TL

23

KARABURÇ

0

1061

4500

TARLA

31.500,00 TL

945,00 TL

24

KARABURÇ

129

4

5002,23

TARLA

35.016,00 TL

1.051,00 TL

25

KUŞCULAR

0

90

341.25

BAHÇE

3.413,00 TL

102,00 TL

26

KUŞCULAR

0

91

397.62

BAHÇE

3.976,00 TL

119,00 TL

27

MARDAR

218

7

775,57

ARSA

46.534,00 TL

1.396,00 TL

28

MARDAR

207

31

15929,93

TARLA

286.739,00 TL

8.602,00 TL

29

SÜRMELİ

133

5

5266,39

TARLA

31.598,00 TL

948,00 TL

30

SÜRMELİ

122

29

5947,82

TARLA

35.687,00 TL

1.071,00 TL

31

SÜRMELİ

122

62

24620,53

TARLA

147.723,00 TL

4.432,00 TL

32

ŞEYHULAŞ

118

25

7135.14

TARLA

57.081,00 TL

1.712,00 TL

33

YAĞMURCA

108

7

13707,41

TARLA

233.026,00 TL

6.991,00 TL

‘dir.

 

MADDE 5-Gayrimenkul satışı ile ilgili şartnameler Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir veya 500.00 TL Bedelle temin edilebilir.

 

MADDE 6- İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için;

a)Kanuni İkamet Sahibi olmaları,

b)Tebligat için adres göstermeleri,

c)2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun ve buna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve ihale yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, GEÇİCİ teminatı yatırmış olmak,

d)Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noterce düzenlenmiş vekaletin olması,

e)Geçici Teminat olarak kabul edilecek değerler;

e-a) Tedavüldeki Türk Parası

e-b) Banka Teminat Mektubu (Limit içi)

e-c) Hazine dış ticaret müsteşarlığınca belirlenmiş teminat yerine geçen değerlerden Hazine Bonosu, Devlet Tahvili,

f)Vergi Dairesi ve SGK dan alacakları borcu yoktur yazısı.

g)Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz.

h)Belediyemizden alacakları borcu yoktur yazısı.

 

MADDE 7-İhaleye iştirak edecek istekliler ihale günü olan 02.ŞUBAT.2018 Cuma günü saat 13.00’e kadar teklif dosyalarını Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vereceklerdir.

a)Teklifi içeren zarf

b)İhaleye katılmak için istenen belgeler ile teklif mektubunu içeren iç zarfın konulacağı dış zarfları hazırlayarak iştirakçi hangi ihaleye ait olduğunu belirtir dosyalarını Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne saat 13.00’e kadar verecekler, Buna karşılık ihaleye iştirak belgesini alarak saat 14.00’de ihale komisyonu huzurunda olacaklardır.    

İlan olunur.

Okunma Sayısı : 7197

Resimler

Dosyalar

  • 22012018 İhale