İlçemizin Fevziçakmak Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait Gayrimenkullerin Satış İhalesi 21 Kasım 2017 Salı günü saat 14.00 de Belediye Başkanlık Makamında yapılacaktır

08.11.2017


İlçemizin Fevziçakmak Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait Gayrimenkullerin Satış İhalesi 21 Kasım 2017 Salı günü saat 14.00 de Belediye Başkanlık Makamında yapılacaktır

BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

MADDE 1- İlçemizin Fevziçakmak Mahallesinde bulunan aşağıda niteliği belirtilen Mülkiyeti Belediyemize ait Gayrimenkuller; Belediye Encümenince (İhale Komisyonunca ) 21.KASIM.2017 Salı günü saat 14.00 de Belediye Başkanlık Makamında yapılacak ihale ile satılacaktır.

MADDE 2- Satılacak Gayrimenkuller:

Mahalle

Cadde/Sokak

Nitelik

Yüzölçüm (m2)

Ada

Parsel

FEVZİÇAKMAK

KÖY HİZMETLERİ

ARSA

471.44

1904

1

FEVZİÇAKMAK

ESENTEPE 3.

ARSA

459.32

1904

9

FEVZİÇAKMAK

KÖY HİZMETLERİ

ARSA

456.77

1904

14

FEVZİÇAKMAK

OĞUZ

ARSA

102.17

0

2406

FEVZİÇAKMAK

OĞUZ

ARSA

178.91

0

2389

 

 

 

 

 

MADDE 3- İhale Belediye Encümenince (İhale Komisyonunca) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü Artırma ile yapılacaktır.

MADDE 4- Satılacak Gayrimenkullerin;              

Mahalle

Cadde/Sokak

Nitelik

Yüzölçüm (m2)

Ada

Parsel

TAHMİNİ DEĞER

GEÇİCİ TEMİNAT

FEVZİÇAKMAK

KÖY HİZMETLERİ

ARSA

471.44

1904

1

94.288,00 TL

2.829,00 TL

FEVZİÇAKMAK

ESENTEPE 3.

ARSA

459.32

1904

9

91.864,00 TL

2.756,00 TL

FEVZİÇAKMAK

KÖY HİZMETLERİ

ARSA

456.77

1904

14

91.354,00 TL

2.741,00 TL

FEVZİÇAKMAK

OĞUZ

ARSA

102.17

 0

2406

 20.434,00 TL

613,00 TL

FEVZİÇAKMAK

OĞUZ

ARSA

178.91

 0

2389

 35.782,00 TL

1.073,00 TL

 

‘dir.

MADDE 5-Gayrimenkul satışı ile ilgili şartnameler Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir veya 500.00 TL Bedelle temin edilebilir.

MADDE 6- İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için;

a)Kanuni İkamet Sahibi olmaları,

b)Tebligat için adres göstermeleri,

c)2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun ve buna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve ihale yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, GEÇİCİ teminatı yatırmış olmak,

d)Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noterce düzenlenmiş vekaletin olması,

e)Geçici Teminat  olarak kabul edilecek değerler;

e-a) Tedavüldeki Türk Parası

e-b) Banka Teminat Mektubu (Limit içi)

e-c) Hazine dış ticaret müsteşarlığınca belirlenmiş teminat yerine geçen değerlerden Hazine Bonosu, Devlet Tahvili,

f)Vergi Dairesi ve SGK dan alacakları borcu yoktur yazısı.

g)Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz.

h)Belediyemizden alacakları borcu yoktur yazısı.

MADDE 7-İhaleye iştirak edecek istekliler ihale günü olan 21.KASIM.2017 Salı günü saat 13.00’e kadar teklif dosyalarını Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vereceklerdir.

a)Teklifi içeren zarf

b)İhaleye katılmak için istenen belgeler ile teklif mektubunu içeren iç zarfın konulacağı dış zarfları hazırlayarak iştirakçi hangi ihaleye ait olduğunu belirtir dosyalarını Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne saat 13.00’e kadar verecekler, Buna karşılık ihaleye iştirak belgesini alarak saat 14.00’de ihale komisyonu huzurunda olacaklardır.  

İlan olunur.

Okunma Sayısı : 7324

Resimler

Dosyalar