İLAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BELEDİYE MECLİSİMİZİN 07.05.2024 TARİH VE 61 SAYILI, SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 15.05.2024 TARİH VE 235 SAYILI KARARI İLE ONAYLANARAK HAZIRLANAN İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ, BELEDİYE MECLİSİMİZİN 07.03.2024 TARİH 22 SAYILI, SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 15.05.2024 TARİH VE 229 SAYILI KARARI İLE ONAYLANARAK HAZIRLANAN İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ, BELEDİYE MECLİSİMİZİN 07.03.2024 TARİH 23 SAYILI, SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 15.05.2024 TARİH VE 230 SAYILI KARARI İLE ONAYLANARAK HAZIRLANAN İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ PAFTALAR İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDE VE BAFRA BELEDİYESİ İNTERNET SİTESİNDE 03.06.2024 – 03.07.2024 TARİHLERİ ARASINDA ASKIYA ÇIKARILMIŞTIR. 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 8. MADDESİ GEREĞİ BİR (1) AY İÇİNDE PAFTALARA İTİRAZ EDİLEBİLİR. İLGİLİLERE DUYURULUR. HAMİT KILIÇ BAFRA BELEDİYE BAŞKANI - 03.06.2024

Dosyalar aşığda. İndirmek için tıkla.

 • İmar İlan
 • İLAN BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞIN’DAN Bafra Belediye Encümeninin 17.10.2023 tarih ve 423 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesine göre uygulama yapılmasına karar verilen İlçemiz Gaziosmanpaşa Mahallesi 337 ada 4, 6, 9, 10 ve Aktekke Mahallesi 2493 ada 1 parselleri kapsayan imar uygulamasına ait parselasyon planının 1 (bir) ay süreyle askıya çıkarılması, Bafra Belediye Encümeninin 27.02.2024 tarih 71 sayılı kararı ile onanarak uygun görülmüştür. Bu doğrultuda hazırlanan parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19 uncu maddesi uyarınca Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 14.03.2024 tarih ve 453 sayılı kararı ile onanmıştır. İmar uygulaması 27/03/2024 tarihinden itibaren Belediyemiz ilan panosunda 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır. İlgililere duyurulur. - 01.04.2024

  Dosyalar aşığda. İndirmek için tıkla.

  İLAN BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞIN’DAN Bafra Belediye Encümeninin 03/11/2023 tarih ve 451 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesine göre uygulama yapılmasına karar verilen İlçemiz Mevlana (Tapuda Bakırpınar) Mahallesi 197 ada 7, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19, 199 ada 7, 8, 14 ve 15, 202 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9, 216 ada 5, 6 ve 7, 217 ada 1 ve 9, 218 ada 1, 249 ada 1 ve 2 ve 362 ada 30, 31, 32, 33, 34, 66, 67, 68, 77, 80, 81, 82 ve 83 parselleri kapsayan imar uygulamasına ait parselasyon planının 1 (bir) ay süreyle askıya çıkarılması, Bafra Belediye Encümeninin 30/01/2024 tarih ve 42 sayılı kararı ile onanarak uygun görülmüştür. Bu doğrultuda hazırlanan parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19 uncu maddesi uyarınca Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 22/02/2024 tarih ve 372 sayılı kararı ile onanmıştır. İmar uygulaması 23/02/2024 tarihinden itibaren Belediyemiz ilan panosunda 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır. İlgililere duyurulur.23/02/2024 - 28.02.2024

  Dosyalar aşığda. İndirmek için tıkla.

  İLAN BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞIN’DAN Bafra Belediye Encümeninin 03.10.2023 tarih ve 412 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesine göre uygulama yapılmasına karar verilen ilçemiz İshaklı Mahallesi (Tapuda Bakırpınar) 193 ada 11, 13, 298 ada 1, 299 ada 1, 2, 3, 4, 300 ada 1, 303 ada 1, 9, 10, 11 parseller ile İsmetpaşa Mahallesi 105 ada 209, 285, 372, 396 ada 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 397 ada 11 parselleri kapsayan imar uygulamasına ait parselasyon planının 1 (bir) ay süreyle askıya çıkarılması, Bafra Belediye Encümeninin 03.11.2023 tarih 452 sayılı kararı ile onanarak uygun görülmüştür. Bu doğrultuda hazırlanan parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19 uncu maddesi uyarınca Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 14.12.2023 tarih ve 2373 sayılı kararı ile onanmıştır. İmar uygulaması 04.01.2024 tarihinden itibaren Belediyemiz ilan panosunda 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır. İlgililere duyurulur.03.01.2024 - 01.02.2024

  Dosyalar aşığda. İndirmek için tıkla.

  İLAN BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞIN’DAN Bafra Belediye Encümeninin 29.09.2023 tarih ve 403 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesine göre uygulama yapılmasına karar verilen ilçemiz Gaziosmanpaşa Mahallesi 1741 ada 11 parsel, 2151 ada 1, 2, 3, 2152 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2153 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2154 ada 1, 2, 3, 4, 5, 2155 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2156 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2157 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2158 ada 10, 11, 12, 13, 14, 2159 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2160 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2161 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2163 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2164 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 2165 ada 1, 2, 3, 2166 ada 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2167 ada 5, 6, 7, 8, 2168 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2169 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2173 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2174 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2175 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2176 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2177 ada 7, 2179 ada 9, 10, 11, 12, 2180 ada 4, 2181 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2182 ada 6, 2183 ada 6, 2185 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2186 ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2187 ada 1, 2, 5, 2188 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2189 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2192 ada 10, 2193 ada 4, 2194 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2195 ada 8, 2196 ada 4, 2197 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parseller ve Aktekke Mahallesi 2513 ada 4 parselleri kapsayan imar uygulamasına ait parselasyon planının 1 (bir) ay süreyle askıya çıkarılması, Bafra Belediye Encümeninin 27.10.2023 tarih 438 sayılı kararı ile onanarak uygun görülmüştür. Bu doğrultuda hazırlanan parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19 uncu maddesi uyarınca Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 23.11.2023 tarih ve 2223 sayılı kararı ile onanmıştır. İmar uygulaması 07.12.2023 tarihinden itibaren Belediyemiz ilan panosunda 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır. İlgililere duyurulur.07.12.2023 - 13.12.2023

  Dosyalar aşığda. İndirmek için tıkla.

  BELEDİYE MECLİSİMİZİN 06.10.2023 TARİH 67 SAYILI, SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 17.11.2023 TARİH VE 531 SAYILI KARARI İLE ONAYLANARAK HAZIRLANAN; KAVAKPINAR MAHALLESİ VE ALPARSLAN MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE YAYA ÜST GEÇİDİ OLUŞTURULMASINA İLİŞKİN 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ PAFTA, İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDE 07.12.2023 – 07.01.2024 TARİHLERİ ARASINDA ASKIYA ÇIKARILMIŞTIR . 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 8. MADDESİ GEREĞİ BİR AY SÜRE İÇİNDE PAFTALARA İTİRAZ EDİLEBİLİR. İLGİLİLERE DUYURULUR. - 11.12.2023

  Dosyalar aşığda. İndirmek için tıkla.

 • İmar Askı
 • İLAN BELEDİYE MECLİSİMİZİN 06.09.2023 TARİH 60 SAYILI ,SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 13.10.2023 TARİH VE 451 SAYILI KARARI İLE ONAYLANARAK HAZIRLANAN ; BAHÇELER MAHALLESİNDE 1205 ADA 3 VE 4 NOLU PARSELLERİ KAPSAYAN ALANDA TEKNİK ALTYAPI ALANI KULLANIMININ YENİDEN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ KARARI İLE İLGİLİ PAFTA , İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDE 23.10.2023 – 23.11.2023 TARİHLERİ ARASINDA ASKIYA ÇIKARILMIŞTIR . 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 8. MADDESİ GEREĞİ BİR AY SÜRE İÇİNDE PAFTALARA İTİRAZ EDİLEBİLİR. İLGİLİLERE DUYURULUR - 24.10.2023

  Dosyalar aşığda. İndirmek için tıkla.

 • BAHÇELER PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
 • İLAN BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞIN’DAN Bafra Belediye Encümeninin 20/06/2023 tarih ve 268 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesine göre uygulama yapılmasına karar verilen İlçemiz İshaklı Mahallesi 360 ada 4 ve 44 parselleri kapsayan imar uygulamasına ait parselasyon planının 1 (bir) ay süreyle askıya çıkarılması, Bafra Belediye Encümeninin 14/07/2023 tarih ve 288 sayılı kararı ile onanarak uygun görülmüştür. Bu doğrultuda hazırlanan parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19 uncu maddesi uyarınca Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 10/08/2023 tarih ve 1119 sayılı kararı ile onanmıştır. İmar uygulaması 25/08/2023 tarihinden itibaren Belediyemiz ilan panosunda 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır. İlgililere duyurulur.24/08/2023 - 24.08.2023

  Dosyalar aşığda. İndirmek için tıkla.

  BELEDİYE MECLİSİMİZİN 06.01.2023 TARİH 4 SAYILI ,SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 14.02.2023 TARİH VE 81 SAYILI KARARI İLE ONAYLANARAK HAZIRLANAN ; FATİH (TAPUDA BÜYÜKCAMİ) MAHALLESİNDE 2001 ADA 3 NOLU PARSELİN BULUNDUĞU ALANDA TRAFO ALANI OLUŞTURULMASINA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ KARARI İLE İLGİLİ PAFTA, BELEDİYE MECLİSİMİZİN 06.01.2023 TARİH VE 5 SAYILI ,SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 14.02.2023 TARİH VE 82 SAYILI KARARI İLE ONAYLANARAK HAZIRLANAN ; EMİREFENDİ VE KAVAKPINAR MAHALLESİNDE 14.50.METRE TAŞIT YOLUNUN SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAYACAK ŞEKİLDE GÜZERGAHININ YENİDEN DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ KARARI İLE İLGİLİ PAFTALAR, BELEDİYE MECLİSİMİZİN 06.01.2023 TARİH VE 6 SAYILI ,SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 14.02.2023 TARİH VE 83 SAYILI KARARI İLE ONAYLANARAK HAZIRLANAN ; AKTEKKE MAHALLESİNDE 105 ADA 177 NOLU PARSELİN BULUNDUĞU ALANDA KÜÇÜK SANAYİ ALANI-BELEDİYE HİZMET ALANI VE TEKNİK ALT YAPI ALANI KULLANIMLARININ YENİDEN DÜZENLENEREK BETON SANTRALİ VE YOL KULLANIMI OLUŞTURULMASINA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ KARARI İLE İLGİLİ PAFTALAR, İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDE 01.03.2023 – 31.03.2023 TARİHLERİ ARASINDA ASKIYA ÇIKARILMIŞTIR . 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 8. MADDESİ GEREĞİ OTUZ GÜN SÜRE İÇİNDE PAFTALARA İTİRAZ EDİLEBİLİR. İLGİLİLERE DUYURULUR - 01.03.2023
  Bafra Belediye Encümeninin 11.11.2022 tarih ve 491 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesine göre uygulama yapılmasına karar verilen ilçemiz Fevziçakmak (Tapuda Emirefendi) Mahallesi 128 ada 1 ve 1764 ada 28 parselleri kapsayan imar uygulamasına ait parselasyon planının 1 (bir) ay süreyle askıya çıkarılması, Bafra Belediye Encümeninin 09.12.2022 tarih ve 521 sayılı kararı ile onanarak uygun görülmüştür. Bu doğrultuda hazırlanan parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19 uncu maddesi uyarınca Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 19.01.2023 tarih ve 55 sayılı kararı ile onanmıştır. İmar uygulaması 27.01.2023 tarihinden itibaren Belediyemiz ilan panosunda 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır. İlgililere duyurulur.27.01.2023 - 27.01.2023

  Dosyalar aşığda. İndirmek için tıkla.

  İLAN BELEDİYE MECLİSİMİZİN 01.07.2022 TARİH 63 SAYILI ,SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 12.08.2022 TARİH VE 410 SAYILI KARARI İLE ONAYLANARAK HAZIRLANAN ; İSHAKLI MAHALLESİNDE 894 ADA 1 NOLU PARSELİN BULUNDUĞU ALANDA TAŞIT YOLUNUN ÖTELENEREK CAMİ ALANI VE RESMİ KURUM ALANININ GENİŞLETİLMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ KARARI İLE İLGİLİ PAFTA, BELEDİYE MECLİSİMİZİN 01.07.2022 TARİH VE 64 SAYILI ,SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 12.08.2022 TARİH VE 411 SAYILI KARARI İLE ONAYLANARAK HAZIRLANAN ; EMİREFENDİ MAHALLESİNDE 367,301 NOLU ADALAR İLE BU ADALAR ARASINDA KALAN BAFRA BELEDİYESİ ADINA KAYITLI TESCİL HARİCİ ALANI DA KAPSAYAN YAPI ADASINDA İFRAZ HATTININ (ADA MİĞFERİ ) YENİDEN DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ KARARI İLE İLGİLİ PAFTA İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDE 09.09.2022 – 09.10.2022 TARİHLERİ ARASINDA ASKIYA ÇIKARILMIŞTIR . 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 8. MADDESİ GEREĞİ OTUZ GÜN SÜRE İÇİNDE PAFTALARA İTİRAZ EDİLEBİLİR. İLGİLİLERE DUYURULUR - 12.09.2022

  Dosyalar aşığda. İndirmek için tıkla.

 • Cami alanı onaylı pafta
 • İfraz hattı onaylı pafta
 • İLAN BELEDİYE MECLİSİMİZİN 18.05.2022 TARİH 48 SAYILI ,SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 14.06.2022 TARİH VE 308 SAYILI KARARI İLE ONAYLANARAK HAZIRLANAN ; FEVZİ ÇAKMAK (TAPUDA EMİREFENDİ VE DEDEDAĞI) MAHALLESİNDE 382 ADA 7,21 VE 269 ADA 8,13 PARSELLERİ KAPSAYAN ALANDA KONUT ALANI KULLANIMININ YENİDEN DÜZENLENEREK PARK ALANI KULLANIMI OLUŞTURULMASINA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ KARARI İLE İLGİLİ PAFTA , BELEDİYE MECLİSİMİZİN 18.05.2022 TARİH VE 49 SAYILI ,SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 14.06.2022 TARİH VE 309 SAYILI KARARI İLE ONAYLANARAK HAZIRLANAN ; FATİH (TAPUDA BÜYÜKCAMİ ) MAHALLESİNDE 1994 ADA 1,3 NOLU PARSELLERİN PARK ALANI OLAN KULLANIMINDA PLAN NOTU OLUŞTURULMASINA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ KARARI İLE İLGİLİ PAFTALAR İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDE 19.07.2022 – 19.08.2022 TARİHLERİ ARASINDA ASKIYA ÇIKARILMIŞTIR . 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 8. MADDESİ GEREĞİ OTUZ GÜN SÜRE İÇİNDE PAFTALARA İTİRAZ EDİLEBİLİR. İLGİLİLERE DUYURULUR - 20.07.2022
  İLAN BELEDİYE MECLİSİMİZİN 07.04.2022 TARİH 34 SAYILI ,SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 20.05.2022 TARİH VE 265 SAYILI KARARI İLE ONAYLANARAK HAZIRLANAN ; MEVLANA (TAPUDA BAKIRPINAR) MAHALLESİNDE 225 ADA 1 VE 2 PARSELLERİ KAPSAYAN ALANDA MAHKEME KARARI DOĞRULTUSUNDA 4 M EN KESİTLİ YAYA YOLUNUN 5 M OLARAK DÜZENLENMESİ VE KONUT ALANI KULLANIMININ ÇEKME MESAFELERİNİN YENİDEN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ KARARI İLE İLGİLİ PAFTA , BELEDİYE MECLİSİMİZİN 07.04.2022 TARİH VE 36 SAYILI ,SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 20.05.2022 TARİH VE 266 SAYILI KARARI İLE ONAYLANARAK HAZIRLANAN ; MEVLANA (TAPUDA BAKIRPINAR ) MAHALLESİNDE 246 ADA 11 NOLU PARSELİN TRAFO ALANI KULLANIMININ ESKİ PLAN HAKLARI OLAN KONUT ALANI KULLANIMINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ KARARI İLE İLGİLİ PAFTA İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDE 08.06.2022 – 08.07.2022 TARİHLERİ ARASINDA ASKIYA ÇIKARILMIŞTIR . 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 8. MADDESİ GEREĞİ OTUZ GÜN SÜRE İÇİNDE PAFTALARA İTİRAZ EDİLEBİLİR. İLGİLİLERE DUYURULUR - 15.06.2022

  Dosyalar aşığda. İndirmek için tıkla.

 • ONAYLI PAFTA E35C19C1A
 • ONAYLI PAFTA E35C19D2C
 • İLAN BELEDİYE MECLİSİMİZİN 07.02.2022 TARİH 9 SAYILI ,SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 15.03.2022 TARİH VE 153 SAYILI KARARI İLE ONAYLANARAK HAZIRLANAN; -EMİREFENDİ MAHALLESİNDE 490 ADA 6,8,9 VE 15 NOLU PARSELLERİ VE -KAVAKPINAR MAHALLESİNDE 2458 ADA 3,4,5,6 VE 489 ADA 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14, NOLU PARSELLERİ KAPSAYAN ALANLARDA MEVCUT ONAYLI İMAR PLANI İLE SAYISALLAŞTIRILAN İMAR PLANI ARASINDAKİ FARKLILIKLARIN GİDERİLMESİNE İLİŞKİN YAPILAŞMA KOŞULLARININ YENİDEN BELİRLENMESİNİ İÇEREN İMAR PLAN TADİLATI KARARI İLE İLGİLİ PAFTALAR İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDE 30.03.2022 – 30.04.2022 TARİHLERİ ARASINDA ASKIYA ÇIKARILMIŞTIR. 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 8. MADDESİ GEREĞİ 1 AYLIK SÜRE İÇİNDE PAFTALARA İTİRAZ EDİLEBİLİR. - 30.03.2022

  Dosyalar aşığda. İndirmek için tıkla.

 • İmar Planı E35-C-19-D-4-A
 • İLAN BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞIN’DAN Bafra Belediye Encümeninin 24.12.2021 tarih ve 362 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesine göre uygulama yapılmasına karar verilen ilçemiz Bahçeler (Tapuda Aktekke) Mahallesi 105 ada 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 171 ve 173 parselleri kapsayan imar uygulamasına ait parselasyon planının 1 (bir) ay süreyle askıya çıkarılması, Bafra Belediye Encümeninin 11.01.2022 tarih ve 13 sayılı kararı ile onanarak uygun görülmüştür. Bu doğrultuda hazırlanan parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19 uncu maddesi uyarınca Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 03.02.2022 tarih ve 134 sayılı kararı ile onanmıştır. İmar uygulaması 10.02.2022 tarihinden itibaren Belediyemiz ilan panosunda 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır. İlgililere duyurulur.10.02.2022 - 15.02.2022

  Dosyalar aşığda. İndirmek için tıkla.

  İLAN BELEDİYE MECLİSİMİZİN 03.11.2021 TARİH 79 SAYILI ,SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 17.11.2021 TARİH VE 514 SAYILI KARARI İLE ONAYLANARAK HAZIRLANAN; EMİREFENDİ ve ALPARSLAN MAHALLESİ ARASINDA SAMSUN-SİNOP DEVLET YOLUNDA YAYA ÜST GEÇİDİ YAPILMASINA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ KARARI İLE İLGİLİ PAFTA İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDE 26.11.2021 – 26.12.2021 TARİHLERİ ARASINDA ASKIYA ÇIKARILMIŞTIR. 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 8. MADDESİ GEREĞİ 1 AYLIK SÜRE İÇİNDE PAFTALARA İTİRAZ EDİLEBİLİR. İLGİLİLERE DUYURULUR. - 26.11.2021

  Dosyalar aşığda. İndirmek için tıkla.

 • İmar Planı E35-C-19-D-4-A
 • İLAN BELEDİYE MECLİSİMİZİN 05.03.2021 TARİH 15 SAYILI ,SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 16.04.2021 TARİH 180 SAYILI KARARI İLE ONAYLANARAK HAZIRLANAN ; ÇİLHANE MAHALLESİNDE 877 ADA 7 VE 8 NOLU PARSELLERİ KAPSAYAN ALANDA ADA AYIRMA ÇİZGİSİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ KARARI İLE İLGİLİ PAFTALAR, BELEDİYE MECLİSİMİZİN 07.09.2021 TARİH 51 SAYILI ,SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 15.10.2021 TARİH VE 441 SAYILI KARARI İLE ONAYLANARAK HAZIRLANAN ; İSHAKLI MAHALLESİNDE 97 ADA 12,15,16,17,18,19 ,20 ,21,71,72,73,74,75,76 ,86,87,88,156,178,191,192,193,194,195,197,198,199,200,229,230,231 VE 232 NOLU PARSELLERİ KAPSAYAN ALANDA KONUT , YOL VE PARK ALANI KULLANIMLARININ YENİDEN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ KARARI İLE İLGİLİ PAFTALAR , BELEDİYE MECLİSİMİZİN 07.09.2021 TARİH 52 SAYILI ,SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 15.10.2021 TARİH VE 440 SAYILI KARARI İLE ONAYLANARAK HAZIRLANAN ; FATİH (TAPUDA BÜYÜKCAMİ ) MAHALLESİNDE 1996 ADA 1,2,3 PARSELLER VE 1999 ADA 1,2,3 NOLU PARSELLERİ KAPSAYAN ALANDA FONKSİYON VE EMSAL DEĞERİ KORUNARAK HMAX=SERBEST YAPILAŞMA KOŞULUNUN YENÇOK=21.50 M OLARAK YENİDEN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ KARARI İLE İLGİLİ PAFTALAR, BELEDİYE MECLİSİMİZİN 07.09.2021 TARİH 53 SAYILI ,SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 15.10.2021 TARİH VE 443 SAYILI KARARI İLE ONAYLANARAK HAZIRLANAN ; YÜKSEKLİK VEYA KAT ADEDİ BELİRLENMEMİŞ KAMU ALANLARINDA YÜKSEKLİK VE KAT ADEDİ BELİRLENMESİNE YÖNELİK PLAN NOTU DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ KARARI İLE İLGİLİ PAFTALAR İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDE 05.11.2021 – 05.12.2021 TARİHLERİ ARASINDA ASKIYA ÇIKARILMIŞTIR . 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 8. MADDESİ GEREĞİ 1 AYLIK SÜRE İÇİNDE PAFTALARA İTİRAZ EDİLEBİLİR. İLGİLİLERE DUYURULUR. - 08.11.2021
  İLAN BELEDİYE MECLİSİMİZİN 05.03.2021 TARİH 14 SAYILI ,SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 16.04.2021 TARİH VE 181 SAYILI KARARI İLE ONAYLANARAK HAZIRLANAN İSHAKLI (TAPUDA BAKIRPINAR) MAHALLESİNDE 267 ada 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 ,19 ,20, 21,23,24,25,26,27,28 ve 29 NOLU PARSELLERİ KAPSAYAN YAPI ADASINDA YAPILAŞMA KOŞULLARININ YENİDEN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ PAFTA İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDE 22.10.2021 - 22.11.2021 TARİHLERİ ARASINDA ASKIYA ÇIKARILMIŞTIR. 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 8. MADDESİ GEREĞİ 1 AYLIK SÜRE İÇİNDE PAFTALARA İTİRAZ EDİLEBİLİR. İLGİLİLERE DUYURULUR. - 22.10.2021

  Dosyalar aşığda. İndirmek için tıkla.

 • E35C19C4A
 • İLAN BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞIN’DAN : Bafra Belediye Encümeninin 19.02.2021 tarih ve 39 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18 nci maddesine göre uygulama yapılmasına karar verilen İlçemiz Bakırpınar Mahallesi 739, 740, 741, 1334, 1335 parseller ile 362 ada 77, 78, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 118, 367 ada 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 368 ada 1 ve Kahraman Mahallesi 133 ada 33, 34, 36 parseller ile "Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin" 34.maddesine göre tescil harici alan olup imar uygulaması ile tescil edilecek olan Bakırpınar Mahallesi 367 ada 30, 31, 32 parselleri kapsayan imar uygulamasında ait parselasyon planının 1(bir) ay süreyle askıya çıkarılması, Bafra Belediye Encümeninin 16.07.2021 tarih ve 202 sayılı kararı ile onanarak uygun görülmüştür. Bu doğrultuda hazırlanan parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri 3194 sayılı İmar Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 19.08.2021 tarih ve 413 sayılı kararı ile onanmıştır. İmar uygulaması 08.09.2021 tarihinden itibaren Belediyemiz ilan panosunda 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır. İlgililere duyurulur. - 14.09.2021

  Dosyalar aşığda. İndirmek için tıkla.

  İLAN BELEDİYE MECLİSİMİZİN 07.06.2021 TARİH 41 SAYILI ,SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 14.07.2021 TARİH VE 312 SAYILI KARARI İLE ONAYLANARAK HAZIRLANAN GAZİOSMANPAŞA ,CUMHURİYET VE BÜYÜKCAMİ MAHALLERİNDE İLGİLİ PAFTALARINDA İFRAZ HATTINDA YENİDEN DÜZENLEMELER YAPILMASINA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ PAFTALAR İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDE 13.08.2021 - 13.09.2021 TARİHLERİ ARASINDA ASKIYA ÇIKARILMIŞTIR. - 16.08.2021

  Dosyalar aşığda. İndirmek için tıkla.

 • E35C19A3D
 • E35C19A4C
 • E35C19D1A
 • E35C19D1B
 • E35C19D2A
 • İLAN BELEDİYE MECLİSİMİZİN 05.02.2021 TARİH 7 SAYILI ,SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 12.03.2021 TARİH VE 139 SAYILI KARARI İLE ONAYLANARAK HAZIRLANAN ALPARSLAN MAHALLESİNDE 1427 ADA 1 VE 2 NOLU PARSELLERİ VE (TAPUDA EMİREFENDİ MAHALLESİ )144 ADA 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 VE 45 NOLU PARSELLERİ KAPSAYAN ALANDA KONUT KULLANIMININ TİCARET ALANI (T2) KULLANIMINA DÖNÜŞTÜRÜLEREK YAPILAŞMA KOŞULLARININ YENİDEN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ PAFTALAR - 16.07.2021
  İLAN BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞIN’DAN Bafra Belediye Encümeninin 25.05.2021 tarih ve 151 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesine göre uygulama yapılmasına karar verilen ilçemiz Fatih Mahallesi (Tapuda Çilhane) 1 ada 55, 200 ve 299 parseller ile (Tapuda Büyükcami) 25 ada 8, 30, 31, 53, 58, 61, 62, 63, 65, 66, 2000 ada 1, 2261 ada 1, 2, 3, 2262 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parselleri kapsayan imar uygulamasına ait parselasyon planının 1 (bir) ay süreyle askıya çıkarılması, Bafra Belediye Encümeninin 15.06.2021 tarih ve 168 sayılı kararı ile onanarak uygun görülmüştür. Bu doğrultuda hazırlanan parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19 uncu maddesi uyarınca Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 01.07.2021 tarih ve 318 sayılı kararı ile onanmıştır. İmar uygulaması 07.07.2021 tarihinden itibaren Belediyemiz ilan panosunda 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır. İlgililere duyurulur. - 07.07.2021
  İLAN BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞIN’DAN Bafra Belediye Encümeninin 05.01.2021 tarih ve 6 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesine göre uygulama yapılmasına karar verilen ilçemiz Kahraman Mahallesi 133 ada 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36 parseller, Yakıntaş Mahallesi 141 ada 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 56, 57, 69, 85, 86, 88, 142 ada 7, 8, 143 ada 1, 10, 11, 12, 13, 69, 71, 78, 80, 81, 88, 92, 94, 96, 98, 145 ada 1, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 59 parseller, Bakırpınar Mahallesi 370 ada 1, 2 parseller ve "Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin" 34 üncü maddesine göre tescil harici alan olup imar uygulaması ile tescil edilecek olan Kahraman Mahallesi 133 ada 37, Yakıntaş Mahallesi 141 ada 97 parselleri kapsayan imar uygulamasına ait parselasyon planının 1 (bir) ay süreyle askıya çıkarılması, Bafra Belediye Encümeninin 09.02.2021 tarih ve 32 sayılı kararı ile onanarak uygun görülmüştür. Bu doğrultuda hazırlanan parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19 uncu maddesi uyarınca Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 11.03.2021 tarih ve 100 sayılı kararı ile onanmıştır. İmar uygulaması 26.03.2021 tarihinden itibaren Belediyemiz ilan panosunda 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır. İlgililere duyurulur. - 26.03.2021

  Dosyalar aşığda. İndirmek için tıkla.

  İLAN BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞIN’DAN Bafra Belediye Encümeninin 12.01.2021 tarih ve 9 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesine göre uygulama yapılmasına karar verilen ilçemiz İshaklı Mahallesi 360 ada 4, 19, 22, 35 ve 41 parselleri kapsayan imar uygulamasına ait parselasyon planının 1 (bir) ay süreyle askıya çıkarılması, Bafra Belediye Encümeninin 09.02.2021 tarih ve 31 sayılı kararı ile onanarak uygun görülmüştür. Bu doğrultuda hazırlanan parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19 uncu maddesi uyarınca Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 11.03.2021 tarih ve 101 sayılı kararı ile onanmıştır. İmar uygulaması 24.03.2021 tarihinden itibaren Belediyemiz ilan panosunda 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır. İlgililere duyurulur. - 26.03.2021

  Dosyalar aşığda. İndirmek için tıkla.

  İLAN BELEDİYE MECLİSİMİZİN 05.02.2021 TARİH 8 SAYILI ,SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 12.03.2021 TARİH VE 138 SAYILI KARARI İLE ONAYLANARAK HAZIRLANAN BAHÇELER ,ALPARSLAN VE FEVZİ ÇAKMAK MAHALLERİNİ KAPSAYAN ALANDA BAFRA-SİNOP ,SAMSUN-BAFRA VE ALTINKAYA –BAFRA ENERJİ İLETİM HATTINDA PİLON VE GABARİ GENİŞLİKLERİNİ KAPSAYAN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI TADİLATI , İLE İLGİLİ PAFTALAR İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDE 23.03.2021 - 22.04.2021 TARİHLERİ ARASINDA ASKIYA ÇIKARILMIŞTIR. 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 8. MADDESİ GEREĞİ 1 AYLIK SÜRE İÇİNDE PAFTALARA İTİRAZ EDİLEBİLİR. İLGİLİLERE DUYURULUR. - 24.03.2021
  İLAN BELEDİYE MECLİSİMİZİN 03.12.2020 TARİH 53 SAYILI ,SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 15.01.2021 TARİH VE 43 SAYILI KARARI İLE ONAYLANARAK HAZIRLANAN ; -AKTEKKE MAHALLESİNDE 105 ADA 172 ((yeni 105 ada 176 ,177 parseller )PARSELİ KAPSAYAN 1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI VE DEĞİŞİKLİĞİ KARARI VE BELEDİYE MECLİSİMİZİN 03.12.2020 TARİH 54 SAYILI ,SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 15.01.2021 TARİH VE 44 SAYILI KARARI İLE ONAYLANARAK HAZIRLANAN ; -İSHAKLI (TAPUDA BAKIRPINAR ) MAHALLESİNDE 367 ADA 8 PARSELİ KAPSAYAN ALANDA 1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI İLE İLGİLİ PAFTALAR İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDE 15.02.2021 – 16.03.2021 TARİHLERİ ARASINDA ASKIYA ÇIKARILMIŞTIR . 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 8. MADDESİ GEREĞİ 1 AYLIK SÜRE İÇİNDE PAFTALARA İTİRAZ EDİLEBİLİR. İLGİLİLERE DUYURULUR. - 16.02.2021
  BELEDİYE MECLİSİMİZİN 04.10.2019 TARİH 64 SAYILI ,SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 25.11.2019 TARİH VE 387 SAYILI KARARI İLE ONAYLANARAK HAZIRLANAN İMAR PLAN TADİLATI, BELEDİYE MECLİSİMİZİN 04.10.2019 TARİH 65 SAYILI , SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 25.11.2019 TARİH VE 388 SAYILI KARARI İLE ONAYLANARAK HAZIRLANAN İMAR PLAN TADİLATI , İLE İLGİLİ PAFTALAR İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDE ASKIYA ÇIKARILMIŞTIR. 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 8. MADDESİ GEREĞİ 1 AYLIK SÜRE İÇİNDE PAFTALARA İTİRAZ EDİLEBİLİR. - 04.12.2019
  BELEDİYE MECLİSİMİZİN 05.03.2019 GÜNLÜ OLAĞAN TOPLANTISINDA ALINAN 15 SAYILI KARARI , SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 15.05.2019 TARİH VE 168 SAYILI KARARI İLE ONAYLANARAK HAZIRLANAN İMAR PLAN TADİLATI, BELEDİYE MECLİSİMİZİN 05.03.2019 GÜNLÜ OLAĞAN TOPLANTISINDA ALINAN 16 SAYILI KARARI, SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 15.05.2019 TARİH VE 166 SAYILI KARARI İLE ONAYLANARAK HAZIRLANAN İMAR PLAN TADİLATI BELEDİYE MECLİSİMİZİN 05.03.2019 GÜNLÜ OLAĞAN TOPLANTISINDA ALINAN 17 SAYILI KARARI, SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 15.05.2019 TARİH VE 167 SAYILI KARARI İLE ONAYLANARAK HAZIRLANAN İMAR PLAN TADİLATI İLE İLGİLİ PAFTALAR İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDE ASKIYA ÇIKARILMIŞTIR - 05.03.2019
  BELEDİYE MECLİSİMİZİN 03.01.2019 GÜNLÜ OLAĞAN TOPLANTISINDA ALINAN 4 SAYILI KARARI ,SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 19.04.2019 TARİH VE 140 SAYILI KARARI İLE ONAYLANARAK HAZIRLANAN İMAR PLAN TADİLATI - 03.01.2019

  Dosyalar aşığda. İndirmek için tıkla.

 • İmar Planı İlanı 4 SAYILI KARARI 2019
 • Diğer Başlıklar