İlçemizin Muhtelif Mahallelerinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait işyerlerinden 3 yıl müddetle 08.ARALIK.2017 Cuma Günü Saat 14.00 ‘de 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 35/A maddesine göre Kapalı Teklif Usulü Artırma ile kiraya verilecektir.

24.11.2017

İlçemizin Muhtelif Mahallelerinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait işyerlerinden 3 yıl müddetle 08.ARALIK.2017 Cuma Günü Saat 14.00 ‘de 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 35/A maddesine göre Kapalı Teklif Usulü Artırma ile kiraya verilecektir.


BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

MADDE 1-İlçemizin Muhtelif Mahallelerinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait işyerlerinden 3 yıl müddetle 08.ARALIK.2017 Cuma Günü Saat 14.00 ‘de 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 35/A maddesine göre Kapalı Teklif Usulü Artırma ile kiraya verilecektir.

MADDE 2-Kiraya verilecek işyerleri ile ilgili şartnameler Belediye’miz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir veya 250.00 TL bedelle temin edilebilir.

            MADDE 3-İhale Belediye Başkanlık Makamında (İhale Komisyonu) 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 35/A maddesine göre Kapalı Teklif Usulü Artırma ile yapılacaktır.

MADDE 4-Kiraya verilecek işyerleri:

 

Sıra No

Menkul No

Nitelik

1. Yıl Tahmini Kira Bedeli

Geçici Teminat

1

17

WC (Pazaryeri)

11.000,00 TL

330,00 TL

2

20

WC (Çarşı Camii Arası)

10.850,00 TL

325,50 TL

3

93

İşyeri (Atatürk Bulvarı)

3.600,00 TL

108,00 TL

4

99

İşyeri (Pazaryeri)

5.200,00 TL

156,00 TL

5

94

İşyeri (Pazaryeri)

5.200,00 TL

156,00 TL

6

109

Taksi Durağı (Pazaryeri)

2.300,00 TL

69,00 TL

7

100

Kahvehane (Pazaryeri)

10.250,00 TL

307,50 TL

8

97

İşyeri (Pazaryeri)

5.200,00 TL

156,00 TL

9

98

İşyeri (Pazaryeri)

5.200,00 TL

156,00 TL

10

95

Çay Ocağı (Belediye)

5.350,00 TL

160,50 TL

11

119

Yankı Düğün Salonu

18.650,00 TL

559,50 TL

12

108

İşyeri (Pazaryeri)

5.200,00 TL

156,00 TL

13

832

WC Kafeterya (Pazaryeri)

17.300,00 TL

519,00 TL

 

MADDE 5-İhaleye katılabilmek için;

a)Kanuni ikametgah sahibi olmak,

b)Tebligat için adres göstermek,

c)Geçici teminatını Belediye veznesine yatırdığına dair makbuz veya teminat olarak kabul edilen değerlerden, banka teminat mektubu, Devlet tahvili vb.

d)İhalelere katılmaktan yasaklanmamış olmak,

e)Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noterce düzenlenmiş vekaletname olması,

f)Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

g)Belediyemizden alacakları borcu yoktur yazısı,

 

MADDE 6-İhale Belediye Başkanlık Makamında (İhale Komisyonu )2886 Sayılı D.İ.K’nun 35/A maddesine göre Kapalı Teklif Usulü Artırma ile yapılacaktır. İhaleye iştirak edecek istekliler ihale günü olan 08.ARALIK.2017 Cuma Günü Saat 13.00 ‘e kadar teklif zarflarını,

a)Teklifi içeren iç zarf.

b)İhaleye katılmak için istenen belgeler ile teklif mektubunu içeren iç zarfın konulacağı dış zarfları hazırlayarak iştirakçi hangi kiralanana ait olduğunu belirtir dosyalarını Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne 08.ARALIK.2017 Cuma günü saat 13.00’e kadar vereceklerdir. Buna karşılık ihaleye iştirak belgesini alarak saat 14.00 de İhale komisyonu huzurunda olacaklardır.

 

             İlan olunur .


Okunma Sayısı : 2356

Resimler

08 ARALIK 2017 Cuma Günü ihale

Dosyalar

Diğer Başlıklar

 • TRAFİK ÇEKME BELGELİ ARAÇ SATIŞ İLANI
 • NOTER HUZURUNDA KURA ile Personel Alım İlanı
 • Taşınmaz Kira İhale İlanı
 • Gayrimenkul Satış İhale İlanı
 • Gayrimenkul Satış İhale İlanı
 • Gayrimenkul Satış İhale İlanı
 • Belediyemize ait gayrimenkul satım ilanı
 • İlçemizin muhtelif mahallelerinde mülkiyetleri Belediyemize ait gayrimenkuller. Belediye Encümenince İhale Komisyonunca 02.ŞUBAT.2018 Cuma günü saat 14.00 de Belediye Başkanlık Makamında yapılacak ihale ile satılacaktır.
 • İlçemizin Muhtelif Mahallelerinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait işyerlerinden 3 yıl müddetle 08.ARALIK.2017 Cuma Günü Saat 14.00 ‘de 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 35/A maddesine göre Kapalı Teklif Usulü Artırma ile kiraya verilecektir.
 • İlçemizin Fevziçakmak Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait Gayrimenkullerin Satış İhalesi 21 Kasım 2017 Salı günü saat 14.00 de Belediye Başkanlık Makamında yapılacaktır
 • İlçemizin Fevziçakmak Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait Gayrimenkullerin Satış İhalesi 20.10.2017 Cuma günü saat 14.00 de Belediye Başkanlık Makamında yapılacaktır
 • Hurda Satışı İhale İlanı : 04.01.2017 Çarşamba günü saat 14.00 de Belediye Başkanlık Makamında yapılacak ihale ile satılacaktır.
 • Bafra Belediyesi İdari Sınırları İçerisindeki Asansörlerin Yıllık Kontrolünün Yapımı İçin A Tipi Muayene Kuruluşlarına Duyuru
 • RİSK ALMAYIN TAPU İŞLEMLERİNİZDE GAYRİMENKULUNUZUN GERÇEK DEĞERİNİ BEYAN EDİN
 • BAFRA BELEDİYESİ OTOPARK YÖNERGESİ