Gayrimenkul Satışı İhale İlanı : 28.12.2016 Çarşamba günü saat 14.00 de Belediye Başkanlık Makamında yapılacak ihale ile satılacaktır.

15.12.2016

Gayrimenkul Satışı İhale İlanı : 28.12.2016 Çarşamba günü saat 14.00 de Belediye Başkanlık Makamında yapılacak ihale ile satılacaktır.


BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

MADDE 1- İlçemizin muhtelif mahallerinde bulunan aşağıda niteliği belirtilen Mülkiyeti Belediyemize ait Gayrimenkuller; Belediye Encümenince (İhale Komisyonunca) 28.12.2016 Çarşamba günü saat 14.00 de Belediye Başkanlık Makamında yapılacak ihale ile satılacaktır.

MADDE 2- Satılacak Gayrimenkuller:

MAHALLE

ADA

PARSEL

M2

CİNSİ

Asmaçam

177

2

9738,49

Tarla

Hacıoğlu

102

1

9110,02

Tarla

Mardar

207

31

15929,93

Tarla

Sürmeli

122

62

24620,53

Tarla

Şeyhulaş

119

35

9434,52

Tarla

Yağmurca

108

7

13709,41

Tarla

MADDE 3- İhale Belediye Encümenince (İhale Komisyonunca) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü Artırma ile yapılacaktır.

MADDE 4- Satılacak Gayrimenkullerin;            

MAHALLE

ADA

PARSEL

M2

CİNSİ

TAH. MUH.BED.

GEÇ.TEMİNATI

Asmaçam

177

2

9738,49

Tarla

19.477,00 TL

584.00.TL

Hacıoğlu

102

1

9110,02

Tarla

45.550,00 TL

1.367.00.TL

Mardar

207

31

15929,93

Tarla

238.950,00 TL

7.169.00.TL

Sürmeli

122

62

24620,53

Tarla

123.103,00 TL

3.693.00.TL

Şeyhulaş

119

35

9434,52

Tarla

63.117,00 TL

1.894.00.TL

Yağmurca

108

7

13709,41

Tarla

201.529,00 TL

6.046.00.TL

‘dir.

MADDE 5-Gayrimenkul satışı ile ilgili şartnameler Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde görülebilir veya 500 TL Bedelle temin edilebilir.

MADDE 6- İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için;

a)Kanuni İkamet Sahibi olmaları,

b)Tebligat için adres göstermeleri,

c)2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun ve buna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve ihale yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, GEÇİCİ teminatı yatırmış olmak,

d)Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noterce düzenlenmiş  vekaletin olması,

e)Geçici Teminat  olarak kabul edilecek değerler;

e-a) Tedavüldeki Türk Parası

e-b) Banka Teminat Mektubu (Limit içi)

e-c) Hazine dış ticaret müsteşarlığınca belirlenmiş teminat yerine geçen değerlerden Hazine Bonosu, Devlet Tahvili,

f)Vergi Dairesi ve SGK dan alacakları borcu yoktur yazısı.

g)Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz.

h)Belediyemizden alacakları borcu yoktur yazısı.

MADDE 7-İhaleye iştirak edecek istekliler ihale günü olan 28.ARALIK.2016 Çarşamba günü saat 13.00’e kadar teklif dosyalarını Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne vereceklerdir.

a)Teklifi içeren zarf

b)İhaleye katılmak için istenen belgeler ile teklif mektubunu içeren iç zarfın konulacağı dış zarfları hazırlayarak iştirakçi hangi ihaleye ait olduğunu belirtir dosyalarını Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne saat 13.00’e kadar verecekler, Buna karşılık ihaleye iştirak belgesini alarak saat 14.00’de ihale komisyonu huzurunda olacaklardır.     

İlan olunur.


Okunma Sayısı : 3814

Resimler

Gayrimenkul Satışı İhale İlanı : 28.12.2016 Çarşamba günü saat 14.00 de Belediye Başkanlık Makamında yapılacak ihale ile satılacaktır.

Dosyalar

Diğer Başlıklar

  • Belediyemize ait gayrimenkul satım ilanı
  • İlçemizin muhtelif mahallelerinde mülkiyetleri Belediyemize ait gayrimenkuller. Belediye Encümenince İhale Komisyonunca 02.ŞUBAT.2018 Cuma günü saat 14.00 de Belediye Başkanlık Makamında yapılacak ihale ile satılacaktır.
  • İlçemizin Muhtelif Mahallelerinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait işyerlerinden 3 yıl müddetle 08.ARALIK.2017 Cuma Günü Saat 14.00 ‘de 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 35/A maddesine göre Kapalı Teklif Usulü Artırma ile kiraya verilecektir.
  • İlçemizin Fevziçakmak Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait Gayrimenkullerin Satış İhalesi 21 Kasım 2017 Salı günü saat 14.00 de Belediye Başkanlık Makamında yapılacaktır
  • İlçemizin Fevziçakmak Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait Gayrimenkullerin Satış İhalesi 20.10.2017 Cuma günü saat 14.00 de Belediye Başkanlık Makamında yapılacaktır
  • Hurda Satışı İhale İlanı : 04.01.2017 Çarşamba günü saat 14.00 de Belediye Başkanlık Makamında yapılacak ihale ile satılacaktır.
  • Gayrimenkul Satışı İhale İlanı : 28.12.2016 Çarşamba günü saat 14.00 de Belediye Başkanlık Makamında yapılacak ihale ile satılacaktır.
  • Bafra Belediyesi İdari Sınırları İçerisindeki Asansörlerin Yıllık Kontrolünün Yapımı İçin A Tipi Muayene Kuruluşlarına Duyuru
  • RİSK ALMAYIN TAPU İŞLEMLERİNİZDE GAYRİMENKULUNUZUN GERÇEK DEĞERİNİ BEYAN EDİN
  • BAFRA BELEDİYESİ OTOPARK YÖNERGESİ